Стено (издателство): Разлика между версии

+кат; без подробности точно кои книги са издали
м („Стено“ преместена като „Стено (издателство)“: Стено е митологична фигура)
(+кат; без подробности точно кои книги са издали)
{{Некатегоризирана статия}}
{{Обработка|подобряване на стила, привеждане в енциклопедичен вид, форматиране, препратки, уточняване на заглавието (виж [[Беседа:Стено|беседата]])}}
'''„Стено“''' е сред първите частничастно [[България|български]] [[издателство|издателства,]] основано през [[1990]] година. За изминалите 15 години издателството е представило заглавия в областта на медицината, икономиката, морското образование, философията и художествената литература.
 
В областта на морската литература са издадени заглавия, сред които: "Английско-български морски речник", "Триезичен илюстрован морски речник", "Речник на морски юридически и търговски термини", "Морски тълковен илюстрован речник", "Речник в полза на моряка" и поредица от учебници за обучение по английски език. От 1990 год. съществува библиотечната серия "Навигация", водещи заглавия сред която са: "Товарен план на кораба", "Английски адмиралтейски и международни морски карти", "Технически средства за корабоводене", "Основни понятия и определения в навигацията".
 
По значими заглавия в областта на медицинската литература са: "Роговица", "Глаукома", "Наръчник по очни и УНГ заболявания", "Български език за медицински цели", "Злоупотреба с хероин", "Дроги и превенция", "Психодинамични модели в психиатрията", "Контактна корекция", "English for Health Care Management", "Медикаментозно-резистентни епилепсии", "Комуникации в медицината". От 1994 година издателството започна издаването на националното списание "Реферативен бюлетин по офталмология" с 6 броя годишно. От 2000 година - сп. "Здравна икономика и мениджмънт" с 4 броя годишно. От 2002 год - сп. "Психиатрия" /4 броя годишно/. От 2003 год. - сп. “Рефракция и оптична корекция” /4 броя годишно/.
 
Характерни заглавия в направление икономика и мениджмънт са издадените: "Основи на управлението", "Организация на човешките ресурси", "Икономическият подход в изследването на труда", учебници по макроикономика и микроикономика - разработки на три отделни научни колектива, "Малкият бизнес" - проблеми и решения /ежегодно издание/, "Основи на предприемачеството", "Пазарът като спонтанен ред". "Приносът на Фр. фон Хайек”, "Хармонизация на счетоводството", "Банкови системи", "Външнотърговска политика и сделки", "Международни икономически отношения", "Финансов анализ", "Икономическа статистика" и др.
 
В областта на философията издателството е представило за първи път на български език философските произведения на Киркегор "Болка за умиране", "Понятието страх", "Въдворение в християнството", еврейския философ Мартин Бубер с класическото му произведение "Аз и ти" и съвременния немски философ Йоханес Хайнрихс с неговото разтърсващо произведение "Революция на демокрацията".
 
"Стено" издава и пет национални медицински списания:
** [http://stenobooks.com/spisaniq/zdravna-ikonomika-i-menijmant/index.html сп. "Здравна икономика и менидждмънт"]
** [http://stenobooks.com/spisaniq/orl/index.html сп. "Оториноларингология"]
 
[[Категория:Български компании]]
[[Категория:Компании по сектор]]