Разлика между версии на „Закон за запазване на механичната енергия“

{{Обработка|форматиране}}
м (+ кат)
({{Обработка|форматиране}})
{{Обработка|форматиране}}
 
Ще илюстрираме закона за запазване на механичната енергия на примера на свободно падащо тяло.
Нека тяло (материална точка) с маса m се намира на височина h0 от повърхността на Земята (виж чертежа по-долу). Избираме Земята за отправно тяло. За начало на координатната система избираме точката, в която се намира тялото. Оста Х избираме да бъде ортогонална на земната повърхност и насочена надолу. Нека означим с единичния вектор по оста X. Нека пуснем тялото да пада свободно под действието на силата на земното привличане
Скоростта на движение се задава с формулата
<math>\bar{v}(t)=v(t)\bar{e}_x={dx \over dt}(t)\bar{e}_x=gt\bar{e}_x</math>.
 
[[Картинка:ZZME.JPG|мини|Закон за запазване на механичната енергия]]
В началния момент от време t0 = 0 скоростта на тялото е <math>\bar{v}(0)</math> = 0, съответно кинетичната му енергия в началния момент от време Т(0) = 0, потенциалната му енергия в началния момент от време U(0) = mgh0 и пълната механична енергия в момента <math>t_0</math> = 0
Е(0) = Т(0) + U(0) = <math>mgh_0</math>.