Разлика между версии на „Николай Цанков (зоолог)“

редакция без резюме
39. Wielstra, B., Crnobrnja-Isailović J., Litvinchuk S.N., Reijnen B., Skidmore A.K., Sotiropoulos K., Toxopeus A.G., Tzankov N., Vukov T., Arntzen J.W. 2013. Tracing glacial refugia of Triturus newts based on mitochondrial DNA phylogeography and species distribution modeling. – Frontier in zoology, 10: 13. http://dx.doi.org/10.1186/1742-9994-10-13, ISSN: 1742-9994
40. Wielstra, B., S.N. Litvinchuk, B. Naumov, N. Tzankov, J.W. Arntzen 2013. A revised taxonomy of crested newts in the Triturus karelinii group (Amphibia: Caudata: Salamandridae), with the description of a new species. – Zootaxa, 3682(3): 441–453, ISSN 1175-5326 (Print Edition) & ISSN 1175-5334 (Online Edition)
41. Андонов, К., Н. Цанков. 2013. Пространствени ниши и заплахи при земноводни и влечуги в югозападен Пирин. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 1 март 2013, сборник с резютарезюмета: 29-30. ISSN: 978-954-577-668-7
42. Вергилов, В., Н. Цанков, Г. Христов. Данни за биоогията и екологията на късокракия гущер (Ablepharus kitaibelii) в България. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 1 март 2013, сборник с резюта: 30-31. ISSN: 978-954-577-668-7
43. Дюгмеджиев, А., А. Стоянов, Н. Цанков. 2013. Някои аспекти от екологията и биологията на женските усойници (Vipera berus bonsiensis) на Витоша. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 1 март 2013, сборник с резюта: 27-28. ISSN: 978-954-577-668-7