Разлика между версии на „Мрежов порт“

м
редакция без резюме
м
'''Мрежовият порт''' е [[софтуер]]на абстракция служеща за определяне на различните крайни точки на комуникационните канали в рамките на един [[хост]]. [[Мрежов адрес|Мрежовият адрес]], заедно с порта, идентифицира крайната точка на един [[комуникационен канал]] в рамките на една [[Компютърна мрежа|мрежа]] и се нарича ''транспортен адрес''<ref name="man_iso4">[http://humbug.antnet.com/cgi-bin/bsdi-man?proto=1.1&query=iso&msection=4 man iso(4)] от ръководството на BSD</ref> (по [[OSI модел]]а). Сборът от мрежовите адреси и портове (по един за хост) на два комуникиращи помежду си хоста, идентифицира еднозначно комуникационния канал помежду им и се нарича [[мрежов цокъл]] (или ''сокет''). Два хоста могат да имат повече от един комуникационен канал помежду си; в този случай, комуникационните канали се различават с поне по един от портовете си.
 
Мрежовият порт, в най-общи линии, може да се разглежда като софтуерна аналогия на [[Портхардуерен порт|хардуерния порт]]. В тази аналогия, портът може да се разглежда като място на контакт между комуникиращи си [[Процес (информатика)|процеси]].
 
Отделният порт на един хост се идентифицира с число наречено ''номер на порт''. Това число присъства в заглавието на съобщения на [[Мрежов протокол|протоколи]] от транспортния слой. Такива протоколи са [[TCP]], [[UDP]], [[DCCP]], [[SCTP]]. Протоколът [[ISO-TP]] използва подобен идентификатор – ''транспортен префикс''.
 
=== IANA ===
В модела на комуникация [[клиент-сървър]], клиентският процес е инициатор на комуникацията. Той се свързва към определен процес на сървъра, предоставящ някаква услуга ([[уеб]], [[FTP]] и т.н.). За целта клиентът указва номера на порта съответстващ на услугата от която се нуждае. Организацията [[IANA]] има грижата да заделя и съпоставя на различни номера на портове – различни услуги (и съответно различни протоколи от приложния и други комуникационни слоеве). На портовете се съпоставя и уникален [[Мнемоника|мнемоничен]] код. Тъй като за номера на порт в заглавията на протоколите е заделено 16-битово поле, възможните му стойности са 0–655350 – 65535.
 
Диапазонът на портовете от 0- – 1023 IANA определя като ''познати портове''. Към тези номера са назначени често използвани услуги като уеб ([[HTTP]]), [[FTP]], [[IRC]] и др.
 
Диапазонът 1024- – 49151 се нарича ''регистрирани портове''. IANA назначава тези портове за ползване от частни програми (например 3724 за World of Warcraft и др.).
 
Портовете 49152- – 65535 са динамични или частни. Те се използват от клиентите в комуникационния модел клиент-сървър, както и от програми в разработка или такива за частно ползване.
 
Всеки протокол има собствено портово [[именно пространство]], т.е. всеки протокол получава отделни номера на портове. Стремежът на IANA е все пак, услуги които могат да използват няколко протокола, да получават един и същи номер на порт за всичките протоколи.