Разлика между версии на „Никола Мавродинов“

м
редакция без резюме
м
 
== Библиография ==
* Гробница„Гробница от IV в. сл. Хр. в ПловдивПловдив“. – ''ГПлНБ'', 1926, 21 – 53.
* ''Еднокорабната и кръстовидната църква в българските земи до края на XIV в.'' 1931, 188 с.
* Външната„Външната украса на старобългарските църквицъркви“. – ''ИБАИ'', 8, 1934, 262 – 330.
* Прабългарската„Прабългарската художествена индустрия (с оглед на Мадарските златни накити). – ''Мадара'', 2, 1936, 155 – 272.
* Проучвания„Проучвания върху старобълг.старобългарското изкуствоизкуство“. – ''ГНАМ'', 6, 1936, 323 – 381.
* Византийската„Византийската и старобългарската архитектураархитектура“. – ''Родина'', 1938/1939, №2, 140 – 155.
* Археологични„Археологични и художествено-исторични изследвания на МакедонияМакедония“. – ''МПр'', 1942, № 2, 1 – 25; № 4, 88 – 129.
* Феликс„Феликс Каниц като изследвач на българските и сръбски художествени паметниципаметници“. – ''СпБАН'', 63, 1942, 91 – 116.
* ''Боянската църква и нейните стенописи''. 1943, 58 с.
* ''Старобългарската живопис''. 1946, 196 с.
* ''Новое болгарское искусство''. 1946. София. (същата книга – и на френски език); 82 страници, 128 черно-бели репродукции.
* ''Новата българска живопис. История на българското изкуство от епохата на Паисий до Освобождението и на българската живопис от Освобождението до наши дни''. 1947, 90 с.
* Разкопки„Разкопки и проучвания в ПлискаПлиска“. – ''РП'', 3, 1948, 159 – 170.
* Родословното„Родословното дърво на царица Елена в МатейчеМатейче“. – ''ИБИД'', 22 – 24, 1948, 203 – 213.
* ''Обща история на изкуството''. Ч.1, 1950, 139 с.; Ч.2, 1951, 110 с.; Ч. 3. 1952, 127 с.
* Античната„Античната гробница в КазанлъкКазанлък“. – ''Изкуство'', 1950, № 4, 21 – 32.
* Живопись„Живопись античной гробницы в КазанлыкеКазанлыке“. – ''ВДИ'' (М.), 1954, № 2, 152 – 173.
* ''Византийската архитектура''. 1955, 180 с.
* ''Връзките между българското и руското изкуство''. 1955,180 с.
* ''Изкуството на Българското възраждане''. 1957, 460 с.
* ''Старобългарското изкуство. Изкуството на Първото българско царство''. 1959, 312 с.
* ''Старобългарското изкуство. XI–XVIII в.'' 1966, 160 с.
* ''Боянската църква. Архитектура и стенописи''. 1972, 120 с.
 
== Бележки ==
* Паскалева, К. – Никола„Никола П. Мавродинов. Творческата дейност на български изкуствовед и археологархеолог“. – ''Изкуство'', 1968, № 3, 36 – 40;
* Член„Член-кореспондент проф. Никола МавродиновМавродинов“. – ''Ист. преглед'', № 3, 129 – 131.
 
{{Нормативен контрол}}
 
{{СОРТКАТ:Мавродинов, Никола}}
[[Категория:Български изкуствоведи]]