Разлика между версии на „Чипровско въстание“

Чипровското въстание е феномен в българската история. То е ненадминато по продължителната и много грижлива подготовка (повече от 60 години), по много високото образователно и интелектуално ниво на народните водачи и военните командири, по изключително високото ниво на политическа и военна ангажираност на могъщи европейски сили с българската кауза, по старателно планираната много висока сигурност в постигането на краен успех, по продължителност на действията на въстаническите бойни части повече от година само на българска земя и над 12 години непосредствено до западните й покрайнини.
 
Чипровското въстание слага край на статута на [[Северозападна България]] като [[буферна зона]] между османската[[Османската империя]] и [[Хабсбургска монархия|хабсбургските територии]]. Ликвидирани са привилегиите на българската аристокрация и властта, която тя упражнява в района. Сложен е край на католическото влияние в района. Седалището на [[Софийско-пловдивска епархия|Софийската католическа епархия]] е преместено от [[Чипровци]] в [[София]]. Значението на Чипровци като културно и икономическо средище силно намалява.
 
== Вижте още ==