Разлика между версии на „Облекло“

 
==== Облекло в България ====
В България традициите на производство на облеклооблеклото са свързани основно с използването на суровинитеналичните суровини. В България винаги са се отглеждали животни за кожа и вълна , основно овце. Това прави вълната изключително важен продукт за поминъка на населението. Кожухарството е основен начин за създаване на облекла от далечното минали. Развитието на тъкачеството е друга област, с която се осигурява облеклото. През турско робство в градовете еса развити силно занаятчийствотозанаятите, свързаносвързани с производството на облекло за османската армия. Това развива [[абаджийство]]то, [[бояджийство]]то и [[гайтанжийство]]то. Облеклото, което се произвежда за собствени нужди се отличава с многоцветност, красота с използването на различни шевици и многообразие за различните региони на България. В момента([[българска използванетоносия|българската носия]]) задължителни елементи са [[престилка]], [[забрадка]], [[сукман]], калци, [[рокля]]. Правят се потури, елеци, навуща, калпаци и [[Ямурлук|ямурлуци]]. При производството на носииямурлуци се извършваизползва главнотехнология прикато изпълнениетепане, за да се постигне водонепроницаемост на съставиплата. В някои райони като [[Батак]] се отглежда интензивно [[лен]] и се развиват технологиите за националниобработката танциму.<ref>[http://www.etar-fair.org/konferencii/k2005/glava5.pdf илиE. различниПейчинова, обрядиЗанаятите в живота на батачани в края на XIX и първата половина на ХХ век. – В: Народните занаяти. Минало, настояще и бъдеще. Т. I. Габрово, 2006, 33-58]
</ref> В момента в България носенето на носии се извършва главно при изпълнение на състави за национални танци или различни обряди.
 
==== Бъдещо развитие ====