Разлика между версии на „Крушари (община)“

м
на община
(+ карта)
м (на община)
=== Природни ресурси ===
==== Релеф ====
Цялата територията на общината попада в централната част на [[Добруджанско плато|Добруджанското плато]], което се характеризира с плоски и загладени хълмове, дълбоки и сравнително широки долини с полегати, а на места и стръмни склонове, разсечени от суходолията на реките [[Суха река (приток на Дунав)|Суха река]] и десните ѝ притоци [[Добричка река]] и други по-малки и безименни. Общият наклон на платото е на север. Средната надморска височина варира между 150 и 220 m. Максималната височина на Общинаобщина Крушари е '''240 m''', разположена в централната ѝ част, западно от село [[Александрия (село)|Александрия]], в близост до хижа „Хапчаир“. Най-ниската точка на общината се намира в най-северозападната и част, северозападно от село [[Капитан Димитрово]], в суходолието на [[Суха река (приток на Дунав)|Суха река]] – 47 m н.в.
 
==== Води ====
 
==== Почви ====
Почвите, разпространени на територията на Общинаобщина Крушари, са основно черноземи – карбонатни, типични и излужени, с рохкав строеж. На откритите места в обработваемите земи се наблюдават проявления на ветрова ерозия. Нейно ефикасно противодействие са създадените полезащитни горски пояси, които същевременно изпълняват снегозадържащи и влагозадържащи функции в района.
 
==== Природни и исторически забележителности ====
43 645

редакции