Висше транспортно училище: Разлика между версии

 
== Ръководители на ВТУ „Тодор Каблешков“ ==
 
{| class="wikitable"
! № !! длъжност !! име !! дати
| 1. || началник || полк. Георги Вълков || 1922 – 1924
|-
| 2. || началник || полк. Траян Драганов || 1924 - – 1925
|-
| 3. || началник || полк. Милевой Бакърджиев || 1925 – 1928
| 11. || директор || инж. Светослав Матакиев || 1946 – 1947
|-
| 12. || директор || Георги Иванов || 1947 - – 1951
|-
| 13. || директор || Марин Маринов || 1951
| 17. || началник || полк. Йордан Златански || 1965 – 1970
|-
| 18. || началник || ген.-майор доц. [[Григор Жотев]] ||1970 – 1989
|-
| 19. || началник || полк. доц. Георги Генчев || 1989 – 1991
|-
| 20. || началник || ген.-майор к.т.н. [[Стефан Бъчваров]] || 1991 – 1993
|-
| 21. || внд началник || полк. инж. Соколов || 1993
|-
| 22. || началник || полк. инж. Михаил Карамаринов || 1993 – 1997
|-
| 23. || началник || ген.-майор доц. д-р инж. [[Тодор Лъжански]] || 1997 – 2000
|-
| 24. || ректор || проф. д.т.н. инж. Ненчо Ненов || 2000 – 2008
|-
| 25. || ректор || проф. д.т.н. инж.-мат. Петър Колев || 2008 – 2016 г.
|-
| 26. || ректор || проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова || от 2016 г.
|}