Разлика между версии на „Луцифер“

м (интервал преди запетая)
Когато превежда Библията от гръцки на латински език, [[свети Йероним]] превежда „Фосфорос“ като „Луцифер“. В Новия завет:
: 2 Петрово 1:19 "И [така], пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и '''звездата''' („Светият дух“) изгрее в сърцата ви."
В християнската демонология съществува демон на име ЙЕЗАВЕЛ, чието призвание е да отнема този Дух от хората и да ги обръща в служба на Сатана. Нейната цел е да убива Божиите пророци.(Виж книга Царства) Затова и чрез лъжепророчества тя учи на гордост и измама и в някои преводи под наместовместо „звезда“ е написано името „Луцифер“, което би могло да създаде проблеми в тълкуванието.
 
==В християнската традиция==
Анонимен потребител