Струг: Разлика между версии

+картинка
м (без right/дясно в картинки (x4))
(+картинка)
 
==Конструкция==
[[File:ThreeJawChuckKey.jpg|thumb|right|250px|Тричелюстен патронник на съвременен универсален струг]]
[[File:HwacheonCentreLathe-tailstock-mask legend.jpg|thumb|250px| Задно седло на струг]]
Струговете осъществяват обработка на заготовки от някакъв материал по '''две оси''' - надлъжна по дължината на машината и напречна. Състои се от следните основни механични възела: ''[[скоростна кутия]]'', ''подавателна кутия'', ''супортна кутия'' и ''тяло'' с подвижно ''задно седло''. В ножодържача на супортната кутия е монтиран режещия инструмент и тя се движи надлъжно по т. нар. ''паралели'' – (прецизно шлифовани водещи греди по протежение на машината), с което се определя и дължината на обработвания детайл. Напречното движение на режещия [[инструмент]] на супорта се осъществява ръчно или автоматично в зависимост от конструкцията на струга. При изработката на ротационни детайли в зависимост от предназначението си, стругът обработва метал, дърво или други материали. Чрез отнемане на материал със струговете се постига необходимата форма на ротационния детайл, нарязват се резби, пробиват се отвори и се шлифоват и полират обработените преди това повърхности. За целта се използват стругарски ножове от специални стомани (в т. ч. и бързорежещи с висока износоустойчивост), ножове с керамични пластини или свредла монтирани в т. нар. задно седло.
Класификация в най-общ вид може да се направи по няколко признака:
===По начина на опериране и управление на струга===
:* Универсални - ръчно управлявано преместване на режещия нож в зоната на рязане за извършване на всички операции по обработвания детайл. Произвеждат се в гама с различни габарити, за да обхванат обработката на различни по обем заготовки. Определящи за това са междуцентровото разстояние (разстоянието между универсала (обикновено тричелюстен патронник) и задното седло в края на паралелите) и височината над паралелите (разстоянието между центъра на универсала и паралелите, с което се лимитира радиуса на обработвания детайл).
:* Копирни - стругове управлявани от копирно устройство, което следи профила на един макет и изпълнява подавателни движения на машината за постигане на такава форма на детайла.
:* Стругове с NC управление. Стругове работещи в автоматичен режим под управлението на електронна система по предварително ръчно зададена програма посредством поставяне на щифтове в управляващия панел. Това вече е остаряла система за автоматизиране на този процес за изработка на детайли.
:* Стругове с [[Цифрово програмно управление|ЦПУ системи]] (наричани в западната литература CNC). Това са стругове за автоматична работа под управлението на специализирани компютри по предварително съставени детайл програми. Изработват се с хоризонтални и наклонени паралели. Втората конструкция позволява добро самоочистване от стружките при рязането, което значително подобрява процеса на автоматичната работа. Характерното за тези обработващи машини е, че липсва система за обратен контрол - т.е. програмата задава движението на преходите за рязане и крайния контур на детайла, без да има обратна връзка за постигнатите стойности и резултата да се сравнява с някакъв програмно зададен контур. Това е дейност, която се следи от оператора. Той внася корекции при обработката от износване на режещия връх на стругарския нож, или сменя инструмента и прави нова настройка за работа в автоматичен режим.
:* Револверни стругове. Това са стругове с ножодържач изпълнен като револверен механизъм с няколко поставени режещи инструменти. С предварителната подготовка само за време от секунда в работната зона се включва нов инструмент и обработката продължава без да сасе прекъсва или да има процедури по донастройка. Това е система, която се задвижва по механичен начин, както е при струговите автомати, или процеса се управлява от системата за ЦПУ.
 
===По положението на обработвания детайл===
[[File:Токарно-карусельний верстат Pietro Carnaghi.JPG|thumb|250px|Каруселен струг]]
:* Стругове с хоризонтален шпиндел (хоризонтално вретено). Това са преобладаващата част от универсалните и автоматизираните стругове. Предназначени са за обработка на средни по габарити и тегло детайли.
:* Стругове с вертикално вретено, наричани още каруселни стругове. Това са обработващи машини за ротационни детайли с големи габарити и тегло. Захващането на обработваната заготовка се прави от хоризонтално разположени големогабаритни патронници.
==Производителност==