Разлика между версии на „Селско стопанство“

(Премахната редакция 7796326 на 109.107.66.44 (б.))
=== Съвременно развитие в България ===
Като част от ЕС България трябва да се съобразява с тенденциите на развитие в Европа, както и състоянието в което се намира българското селско стопанство. През 2013 година излиза от Министерството на земеделието „Национална стратегия за устойчиво развитие в земеделието в България в периода 2014 – 2020 година“, в която се дава оценка на състоянието и начините за преодоляване на проблемите.<ref>https://www.president.bg/docs/1380286308.docx</ref> На стр .4 се казва:
'''{{цитат|От гледна точка на продоволствената сигурност и от позицията на влошаващо се здравословно състояние на българската нация може да се счита за абсурд, когато вноса на такива важни продукти като плодове, зеленчуци, месо и редица други преобладава над износа и достига заплашителните равнища от 70 – 80%. Липсва ясна политика за развитие на сектора и значението му за икономиката на страната като се има предвид, че агроиндустрията в света през 2030 г. ще определя в значителна степен развитието на всички важни за човека преработвателни индустрии като хранително-вкусовата, фуражната, леката, енергетиката, химическата, фитофармацевтичната, козметичната, туристическата и редица други.'''}}
 
Аналогични са и оценките дадени в Икономически доклад на БАН за 2016 година<ref>http://www.iki.bas.bg/files/Doklad_2016_0.pdf</ref>: Съсредоточаване на земята в малък на брой стопанства, които и получават субсидиите, монокултурно земеделие, като се произвеждат само 7% от ябълките, 22% от доматите, 33% от месото и 44% от
млякото, необходими за населението на България, голям административен апарат в Министерството на замеделието (17000 човека, без някои държавни предприятия), което го превръща в най-голямата икономическа структура на държавата и други. Освен това:
 
Освен това:
* Прекъсната е връзката между земеделските производители и потребителите.
* Основно място в търговията заемат мултинационалните търговски вериги, които не са заинтересовани от развитието на дребните стопанства.