Отваря главното меню

Промени

 
* 0 не е естествено число.
* Всяко естествено число ''a'' има наследник ''a''+1, който е също е естествено число.
* Няма естествено число, чийто наследник е 0.
* Ако две естествени числа са различни, тогава и наследниците им са различни: ако ''a''≠''b'', тогава ''a''+1≠''b''+1.
Анонимен потребител