Отваря главното меню

Промени

временно спиране- обикновено до изпълняване на определено условие или изтичане на определен срок.
С измененията на Търновската конституция от [[1893]] г. и [[1911]] г. се намаляват правата на [[Народното събрание]] и се засилва монархическата власт. След обявяване на независимостта на Княжество България през 1908 година и последвалото дипломатическо признаване от страна на другите държави на този акт, с изменението на Търновската конституция през 1911 година думите „княжество“, „княз“ и производните им са заменени с „царство“, „цар“ и производните им. След тези изменения Търновската конституция става широко известна като „Сребърната конституция“. Освен това, поправката от 1911 г. на чл. 17 дава право на монарха и правителството да сключват тайни договори без съгласието на Народното събрание.<ref>Гюзелев, В. и др. ''История и цивилизация за единайсети клас.'' „Просвета“, 2012. Одобрен със заповед № РД 09 – 687/29.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката.</ref>
 
Конституционно установеният ред в [[Княжество България]] е многократно потъпкван. През [[1881]] г. Конституцията е временно суспендирана (отмененаспряна), през [[1923]] г. е извършен военен преврат, а след [[19 май]] [[1934]] г. дълги години държавата се управлява с наредба-закон при фактически суспендирана конституция.
 
Установеното с [[Деветосептемврийски преврат|Деветосептемврийския акт]] от 1944 година правителство на [[Отечествения фронт]] обявява намерението си да възстанови Търновската конституция, но това не е реализирано.
Анонимен потребител