Разлика между версии на „Уикипедия:Изтриване на страници и файлове“

м
Премахнати редакции на 77.78.23.58 (б.), към версия на Iliev
м (Премахнати редакции на 77.78.23.58 (б.), към версия на Iliev)
Поради всички тези причини, с цел утвърждаване на енциклопедията в редица случаи се налага изтриване на страници.
 
== Видове процедури ==
добра версия. Ако страницата все пак бъде изтрита, желателно е връзките към нея да бъдат подходящо актуализирани или също изтрити.
[[Image:Lolcat2.jpg|right|250px|thumb|Напишах ти статия... но те я изтриха.]]
Посочените три процедури са приложими към страници (статии и списъци, категории, шаблони, потребителски страници) и файлове (картинки, звукозаписи и аудио-видео), независимо от кого и кога са създадени:
* [[#Бързо изтриване|Бързо изтриване]] – по преценка на администраторите при съответствие на определени критерии.
* [[#Изтриване на микромъничета|Изтриване на микромъничета]] – след две седмици с поставен шаблон.
* [[#Изтриване с обсъждане и гласуване|Изтриване с обсъждане и гласуване]] – след обсъждане и гласуване на определини за тази цел страници
В някои случаи е възможно [[#Възстановяване на изтрити страници|възстановяване на изтрити страници и файлове]].
 
=== Бързо изтриване ===
{{съкр|У:БИСФ}}
Бързото изтриване е опростена и ускорена процедура, по която страници и файлове могат бъдат изтрити от администраторите без предварително обсъждане и гласуване. Бързо изтриване се допуска само ако страниците или файловете отговарят на поне един от изчерпателно изброените критерии.
 
==== Критерии ====
 
# страница, създадена по техническа грешка или като упражнение в редактиране извън [[Уикипедия:Пясъчник|пясъчника]], особено в [[Уикипедия:Именно пространство|основното именно пространство]];
# статии, за които няма посочени [[Уикипедия:Благонадеждни източници|независими източници]], доказващи [[Уикипедия:Значимост|значимостта на техния обект]], когато тези статии могат да бъде разглеждани като [[реклама]] или опит за създаване посредством Уикипедия на несъществуваща до този момент [[публичност]] за обекта на статията;
# [[Уикипедия:Дискусионна страница|дискусионни]] и други страници, включително [[Уикипедия:Потребителска страница|потребителски]], със съдържание неотговарящо на техния замисъл;
# страница или файл, които вече са ненужни;
# съдържание, неотговарящо на предмета на статията;
# [[Уикипедия:Вандализъм|вандализъм]];
# страница, създадена в нарушение на [[Уикипедия:Авторско право|авторски права]];
# страница, създадена от потребител с [[Уикипедия:Отнемане на правата за редактиране|отнети права за редактиране]];
# текст на чужд език или необработен машинен превод;
# текст на [[шльокавица]];
# страница, която се изтрива временно с цел поддръжка (напр. [[Уикипедия:Преместване и пренасочване|преместване]]);
# файл с неясни авторски права (отбелязан като такъв от повече от 7 дни);
# файл, неотговарящ на политиката на Уикипедия за приемане на файлове;
# повторно създадена страница или повторно качен файл, чието изтриване вече е било обсъдено и прието от общността по [[У:ИОГ|процедурата с обсъждане и гласуване]];
# освен в гореизброените случаи, администраторите имат право да изтриват страници, за които преценят, че очевидно противоречат на някои от установените правила, но само при условие, че изтриването е било поискано или подкрепено от друг редактор с [[Уикипедия:Правила за гласуване|право на глас]]; администраторите са длъжни незабавно да възстановят изтрита по тази точка страница, ако редактор с право на глас, който не е неин създател, оспори изтриването ѝ.
 
Тези критерии могат да се променят и допълват при взето решение на общността.<ref name="deletereason"></ref> Ако страницата се предлага за изтриване по други критерии, следва да се използва процедурата с обсъждане и гласуване (вж. по-долу). Единствено изключение представляват [[Уикипедия:Микромъниче|микромъничетата]], които може да бъдат изтрити от администраторите две седмици след обозначаването им с шаблон {{ш2|микромъниче}} ако дотогава статията все още не е била разширена, като по възможност преместват съдържанието в [[Уикиречник]].
 
==== Процедура ====
 
Отбелязване на страница за бързо изтриване може да направи всеки потребител, който попадне на страница, отговаряща на горните критерии, като добави в началото на страницата следния код:
:<code><nowiki>{{</nowiki>[[Шаблон:Бързо изтриване|бързо изтриване]]|''Обяснение защо страницата е за бързо триене''}}</code><ref name="commons"></ref>
 
Този шаблон добавя страницата в [[:Категория:Страници за бързо изтриване]], която администраторите следят. Въпреки, че не е задължително, добра практика е заедно с добавянето на шаблона също да бъдат уведомени редакторите със съществени приноси за страницата. Изключение са случаите на явен вандализъм, експерименти извън пясъчника и други от подобен характер. Уведомяването може да стане чрез следното съобщение на беседата на съответните заинтересовани редактори:
:<code><nowiki>{{</nowiki>замест:[[Шаблон:Уведомление-изтриване|узи]]|''Име на страницата''|бързо}} <nowiki>~~</nowiki>~~</code>
 
Преди да извършат самото изтриване, администраторите следва да проверят историята на страницата, както и връзките към нея чрез инструмента [[Специални:Какво сочи насам]] (удобна връзка за всяка конкретна страница има в менюто с инструменти вляво). Възможно е например да има проблем само в последните версии, в който случай се [[Уикипедия:Възвръщане|възвръща]] последната добра версия. Ако страницата все пак бъде изтрита, желателно е връзките към нея да бъдат подходящо актуализирани или също изтрити.
 
==== Оспорване ====