Разлика между версии на „Селско стопанство“

редакция без резюме
'''Селското стопанство''' е отрасъл на [[икономика]]та, включващ отглеждането на [[Одомашняване|домашни]] [[животни]] и [[растения]], от които се произвеждат храна, влакна, биогорива, лекарства и други продукти.<ref name="Office1999">{{cite book | title = Safety and health in agriculture | url=http://books.google.com/books?id=GtBa6XIW_aQC&pg=PA77 | accessdate = 13 септември 2010 | year = 1999 | publisher = International Labour Organization | isbn = 978-92-2-111517-5 | pages = 77 | lang = en}}</ref> Неговото възникване изиграва ключова роля за появата на човешката [[цивилизация]], създавайки излишъци от хранителни ресурси и давайки възможност за увеличаване на гъстотата на населението и усложняване на обществената организация. Приложно-научната област, изучаваща селското стопанство, се нарича [[аграрни науки]].
 
Историята на появата и развитието на селското стопанство започва далеч в миналото, и се е определяло от различни климатични условия, култури и технологии. В крайна сметка индустриалното земеделие базирано на големи площи от монокултури се е наложило като основен вид земеделие. Използването на изкуствени торове, [[пестициди]], селекция на растенията, [[генно инженерство]] увеличават добивите на отглежданите културни растения, но водят със себе си редица екологични проблеми и проблеми със здравето на хората. По същия начин генното инженерство, използването на [[Соматотропин|хормони на растежа]], антибиотици и други химически продукти водят да увеличение на производството на месо и животински продукти, като например мляко. Генно-модифицираните организми, използването на хормони на растежа и някои други химически продукти са забранени в редица страни, но намират широко приложение в [[САЩ]][[]] и някои от развиващите се страни. Производството на храни и водните ресурси са два свързани глобални проблема, които са и ще бъдат предмет на дебати между регионите и страните. Намаляването и влошаването на качеството на водните запаси както и проблемите със глобалното затопляне включително влиянието му върху селското стопанство и обратното, влиянието на селското стопанство върху глобалното затопляне, са проблеми, за които трябва да работят заедно регионите и страните.
 
Селското стопанството обхваща широк кръг подобласти и специализирани технологии. Традиционно в основата му са отглеждането на растения върху [[обработваема земя]] и на животни в [[Пасище|пасища]]. Съвременните селскостопански технологии, като създаване на нови сортове и породи и използване на [[пестицид]]и и [[тор (биология)|торове]], рязко увеличават добивите, но в същото време някои от тях водят до щети за околната среда и до увреждане на здравето на хората.<ref>{{cite web | url = http://www.epa.gov/opp00001/health/human.htm | title = Human Health Issues &#124; Pesticides &#124; US EPA | publisher = Epa.gov | date = 28 юни 2006 | accessdate = 26 ноември 2009 | lang = en}}</ref><ref>{{cite web | url = http://www.organicconsumers.org/toxic/hormone042302.cfm | title = EU Scientists Confirm Health Risks of Growth Hormones in Meat | publisher = Organicconsumers.org | accessdate = 26 ноември 2009 | lang = en}}</ref>
В световен мащаб използването на пестицидите е увеличено от 1950 година до сега на 2,5 милиона тона годишно.<ref name="Pimentel pesticide">{{cite web|author1=Pimentel, D. T.W. Culliney |author2=T. Bashore |year=1996 |url=http://ipmworld.umn.edu/chapters/pimentel.htm |title=Public health risks associated with pesticides and natural toxins in foods |work=Radcliffe's IPM World Textbook |accessdate=7 May 2013 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130502115559/http://ipmworld.umn.edu/chapters/pimentel.htm |archivedate=2 May 2013 }}</ref> Световната здравна организация [[СЗО]] оценява през 1992 година, че са станали 3 милиона инцидента с пестициди, от които 220 хиляди със смъртен изход.изт 100 Разпределението на инцидентите показва, че при използване на 80% от пестицидите в развитите страни само половината от инцидентите са в тях. Това се обяснява с неизползването на предпазно облекло и неспазването на охраната на труда в развиващите се страни. Поради изграждането на резистентност на вредителите към пестицидите, се налага непрекъснато обновяване на използваните видове пестициди. Изследванията показват също, че засиленото използване на пестициди оставя следи в селскостопанската продукция предлагана за консумация, като например мляко за консумация.
 
Намаляването на количеството на използваните пестициди може да стане с използването на добри агротехнически практики като [[сеитбообращение]], биологични методи за борба с вредителите като [[en|Push–pull agricultural pest management]]. Използването на отпадни продукти от животновъдството, например за торене подобрява баланса на почвата.
 
== Бележки ==