Разлика между версии на „Мини Марица-изток“

редакция без резюме
м (Bot: Automated text replacement (-км2 +km²))
{{coord|42.291096|25.934814|display=title}}
{{Компания
| име = „Мини Марица изток“ ЕАД
}}
 
'''„Мини Марица изток“ ЕАД''' е най-голямото предприятие в [[България]] за добив и преработка на [[въглища]], част от промишления комплекс [[Марица изток]]. „Мини Марица-изток”изток“ ЕАД е най-голямото [[въгледобив]]но [[Държавна компания|държавно дружество]] в Република България, експлоатира Източномаришкото лигнитно находище с продуктивна площ около 240 km².
 
То експлоатира 3 [[рудник]]а - – ''[[Трояново 1]]'' (с. [[Трояново (област Стара Загора)|Трояново]]), ''Трояново север'' (с. [[Ковачево (област Стара Загора)|Ковачево]]) и ''Трояново 3'' (с. [[Медникарово]]). Те осигуряват въглища за електроцентралите [[ТЕЦ Марица изток 1|ТЕЦ ]]AES Гълъбово, [[ТЕЦ Марица изток 2|ТЕЦ "Марица„Марица Изток 2]]" ЕАД и [[ТЕЦ Марица изток 3|ТЕЦ "КонтурГлобал„КонтурГлобал Марица Изток 3]]", както и за единствената фабрика за [[брикет]]и в [[България]] „[[Брикел]]“ ЕАД.
 
Въглищата в Източномаришкия басейн са [[лигнитни въглища|лигнитни]] и са формирани през неогена. Най-ранните сведения за наличието им в този район на България дава френският изследовател Огюст Викинел (1847 г.). Въглищата са кафяви лигнити, меки, с ниска степен на въглефикация на органична маса, с високо пепелно съдържание от 16% до 45% и влага от 50% до 60%.
 
''„Наоснование чл. 1 от Закона за държавните предприятия въглищните находища в източния район на Маришкия каменовъглен басейн се обособяват в Държавно минно предприятие под наименованието „Марица-изток“ със седалище с. Трояново, Старозагорски окръг.“ - – т''ова гласи т. 1 от Постановление на Министерския съвет № 652 от 16 юни 1951 г. Решението е логически завършек на проучванията от 1947 – 1948 г., направени от специалисти на геолого-маркшайдерската служба при Държавни мини „Перник“.
 
През март 1951 г. е готов идейният проект за рудниците, които ще разработват находището. Той е изготвен от „Ленгипрошахт“ – Ленинград, с главен проектант инж. Мария Демидова.
На 3 март 1952 г. Йордан Иванов и Кольо Петков, работници от ДСО „Минстрой“, под ръководството на техническия ръководител Петко Николов правят първата копка на рудник „Трояново-1“. Копката е за яма за гасене на вар, с което се поставя началото на най-стария рудник и на „Мини Марица-изток“ ЕАД. През май са доставени първите земекопни машини, а през юни е направена и първата копка на строежа на жп линия.
 
На 11.08.2005 година е сключен '''Концесионен договор''' между Министерски съвет
на Република България, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и от друга страна концесионер „Мини Марица-изток”изток“ ЕАД. По силата на сключения договор в полза на „Мини Марица-изток”изток“ ЕАД е учредена 35-годишна концесия за добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”басейн“. От септември 2008 г. „Мини Марица-изток”изток“ ЕАД е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг – БЕХ.
 
Разработването и внедряването на '''системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа''' в „Мини Марица-изток”изток“ ЕАД започна '''през 2006 г. '''Системата за управление на качеството е сертифицирана за пръв път на 31.07.2007 г., на здравето и безопасността при работа – на 13.08.2007 г., а тази за управление на околната среда – на 21.01.2008 г. Работата през годините, натрупаният опит и добрите практики наложиха трите системи да се интегрират и от април 2009 г. влезе в сила Интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007.
 
През [[2004]] г. „Мини Марица изток“ ЕАД прави инвестиции от близо 40 млн. [[лев|лв]]. За [[2003]] г. дружеството има нетни приходи от продажби за 309 254 000 лв. (ръст от 110,3%) и това го поставя на първо място сред всички фирми от региона. Нетната печалба за годината е 23 807 000 лв. и това е ръст от 272,8%.
 
Най-амбициозните планове предвиждат през [[2005]] г. инвестициите да бъдат 80 млн. лв. За трите години до [[2007]] г. размерът на вложените средства може да достигне 200–210200 – 210 млн. лв. (150–160150 – 160 млн. лв. собствени средства и банкови кредити). Сумата пряко ще зависи от успеха на планираните реконструкции и създаване на нови мощности в ТЕЦ Марица изток 1 или ТЕЦ Марица изток 3.
 
32,2% от произведената в България електроенергия за 2010 г. е произведена с въглища от мини Марица изток.&nbsp;<ref>[http://www.mediapool.bg/синдикатите-в-мини-марица-изток-готови-за-стачка-news188031.html Синдикатите в мини "Марица„Марица Изток"Изток“ готови за стачка], статия в Медиапул от 2 януари 2012</ref>
 
== Бележки ==