Разлика между версии на „Данък“

(форматиране: 26x тире, 2x запетая, интервал, кавички, нов ред (ползвайки Advisor))
В зависимост от това, в чия полза се внасят, данъците биват следните.
* Републикански – в България това са корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица, данък върху дивидентите, данък върху застрахователни и презастрахователни премии, данък върху представителните разходи, данък върху социалните разходи, данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО, мита, акцизи и т.н. Друг е въпросът, че част от ДДФЛ се връща в общините, а част от ДДС е собствен приход на [[ЕС]].
* Местни – данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, данък за придобиване на имущество по дарение, патентен данък-от 01.01.2008г2008 г. е към местните данъци (чл1чл. 1,ал1 ал. 1,т6 т.6 ЗМДТ)
 
=== По повторяемост ===
Анонимен потребител