Разлика между версии на „Пикочен мехур“

редакция без резюме
м (Премахнати редакции на Konstantin Bakalov (б.): http://medpedia.framar.bg/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%87...)
[[File:Urinary_system.svg|thumb|1-[[Пикочно-полова система]], 2-[[Бъбрек]], 3-[[Бъбречно легенче]], 4-[[Пикочопровод]], 5-[[Пикочен мехур]], 6-[[Уретра]], 7-[[Надбъбречна жлеза]], 8-[[Бъбречна артерия]] и [[Бъбречна вена|вена]], 9-[[Долна празна вена]], 10-[[Коремна аорта]], 11-[[Обща хълбочна артерия]] и [[Обща хълбочна вена|вена]], 12-[[Черен дроб]], 13-[[Дебело черво]], 14-[[Таз]]]]
'''Пикочният мехур''' ({{lang-la|vesica urinaria}}) е кух [[мускул]]ест [[орган (анатомия)|орган]], който се намира в долната част на [[корем]]а. Функцията на пикочния мехур е да складира отделяната от [[бъбреци]]те [[урина]] и в удобен момент да я отвежда извън тялото. Има вместимост за урината около 500 - 700 см<sup>3</sup>. . Големината, формата и положението му зависят от степента на напълването.
 
==Анатомично устройство==
Празният пикочен мехур се разполага изцяло в малкия таз, зад лонното съчленение. При изпълване с урина той се издига значително над нивото на симфизата. Изправеният и съкратен мехур представлява компактни тяло с неправилна кълбообразна форма, малко приплесната отгоре и отдолу. При изпълване той се закръглява, като придобива форма на яйце. Разширеният му край е насочен надолу и назад; той се нарича '''дъно'''- fundus vesicae. Долният край на мехура предхожда в пикочния канал; мястото на прехода се нарича '''шийка'''- cervix vesicae. Нагоре от основата се проточва '''тялото на мехура'''- curpus vesicae. Той заляга върху долната част на предната коремна стена. От него започва фиброзна връв- lig. Umbilicale medianum, която по коремната стена достига пъпа. Тя представлява остатък от urachus, който е отводният проток на ембрионалния пикочен мехур- алантоиса. Долната част на пикочния мехур е зафиксирана към дъното на малкия таз, поради което промените в големината му се съпровождат с промени в положението на тялото и върха.
Пикочният мехур се състои от дъно, тяло, шийка и връх. <ref>[http://medicina-bg.info/?p=2697 Анатомия на човека] №20 Пикочо – полов апарат (Aparatus urogenitale), Пикочен мехур (Vesica urinaria)</ref>
* '''Дъното''' ({{lang-la|fundus vesicae}}) е най-широката, разположена назад и надолу част на пикочния мехур.
* '''Тялото''' ({{lang-la|corpus vesicae}}) е разположено напред и нагоре от основата на мехура.
* '''Шийка''' ({{lang-la|cervix vesicae}}) - мястото на прехода на тялото на пикочния мехур в [[уретра]]та.
* '''Връх''' ({{lang-la|apex vesicae}}) - завършващата заострена част на тялото върху долната част на предната коремна стена.
 
==Хистологичен строеж==
* '''Мускулатура''' ({{lang-la|tunica muscularis}}), изградена от три гладко мускулни слоя: вътрешен и външен - надлъжни и среден - кръгов. В началото на пикочния канал средният мускулест слой образува неволеви стегач.
* '''Външен слой'''. Задно-горната повърхност на пикочния мехур е покрита със серозна обвивка ({{lang-la|tunica serosa}}), a oстаналите части с адвентиция ({{lang-la|tunica adventitia}}).
Горно-задната повърхност на пикочния мехур е покрита с коремница. Към тази повърхност у мъжа залягат примки на тънкото черво, а у жената- матката. Отзад коремницата се прехвърля: у мъжа върху предната повърхност на правото черво, като образува excavatio rectovesicalis, а у жената върху предната повърхност на тялото на матката, образувайки excavation vesicouterina. Когато мехурът е празен, коремницата е нагъната. При изпълване на мехура неговият обем се увеличава главно чрез разтягане на покритата с коремница  горно-задна стена и отчасти страничните стени, при което aprex vesicae се повдига над симфизата, достигайки обикновено до оклоко 5 см. Над нея, а при преразтягане- значително повече.  У новороденото пикочният мехур се разполага значително по-високо- долният му  край се намира на нивото на горния ръб на цимфизата, поради което представлява не тазов, а коремен орган.
 
  Стената на пикочния мехур се състой от три слоя: лигавица- tinuca mucosa, мускулатура- tunica muscularis, и външна обвивка- серозна или съединителнотъкънна. При изпразнен мехур и съкратена мускулатура общата дебелина на стената достига до 15мм, докато при пълен разтегната мехур тя е само 2-3 мм.
 
  Лигавицата на пикочния мехур у живия човек е сравнително мака, с розов цвят и с прозираща мрежа от кръвоносни съдове. Това се забелязва при цистоскопия. Когато мехурът е празен и съкратен, лигавицата образува множество високи неправилни гънки, които с напълването на мехура постепенно се изглаждат и могат да изчезнат напълно. Въжможността за нагъване на лигавицата се обуславя от наличието на добре развит подлигавичен слой, който я свързва подвижно с мускулния слой на стената. На дъното на пикочния мехур гънки не се образуват. Вътрешната повърхност на мехура е гладка; в тази област подлигавичния слой не е развит и лигавицата се прикрепва направо към мускулния лой на стената чрез съединителна тъкан(). Лигавицата на пикочния мехур е изградена от преходен епител и съединителнотъкънна пластинка- lamina propria, съдържаща много лимфоидни клетки и на места лимфни фоликули. Подлигавицата, макар и силно изразена, не е отдиферинцирана яно от лигавицата. Поради това ъединителната тъкан на lamina propria на лигавицата и на tela submucosa изглежда единна и се обозначава като лигавична строма.
 
== Пикочния мехур при мъжа ==
У мъжа пикочният мехур заляга и сраства отдолу с простатната жлеза, която обхваща началото на пикочния канал. По такъв начин се осъществява и закрепване на мехура към тазовото дъно. Към по-задните части на дъното ме мехура залягат двата семепровода и страничноот тях- семенните мехурчета. Те са отделени от мехурната стена чрез тънък слой хлабава съединителна тъкан. Към задно-долната повърхност на пикочния мехур заляга частично ampulla recti- тук двата рогана са отделени един от друг чрез слой плътна съединителна тъкан, който се обозначава като septum rectovesicale.
 
== Пикочния мехур при жената ==
  У жената дъното на пикочния мехур лежи непосредствено върху trigonum urogenitale(поради отсъствие на простатна жлеза). С долно-задната си повърхност той влиза в контакт с вийката на матката и с предната стена на влагалището; от тях се отделя чрез един слой съиединителна тъкан.
 
==Кръвоснабдяване и инервация==
62

редакции