Международна организация: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
'''Международната организация (МО)''' се появява на политическата сцена след международните съюзи, като инструмент за изграждане на трайни и стабилни сътрудничества. Още в религиозно- политическите обединения на Древна Елада могат да се забележат елементи на МО, а също така и в съществувалите по времето на Античен Рим смесени съгласителни комисии, където са били разглеждани спорове между Рим и други държави.
 
През 1815г., след разгрома над Наполеон и Виенския конгрес, е създаден Свещеният съюз на европейските монархии,в който по- ясно могат да се открият някои от очертанията на голяма международна организация. Броят на МО нараства с бързи темпове през деветнадесети век, като през този ранен период на Новото време нуждата да се регламентират и обезпечат трансграничните съобщителни връзки оказва голяма роля в намирането на стабилни и трайни начини за многостранното международно сътрудничество. Като резултат възникват Всеобщият телеграфен съюз ( 1865), Световният пощенски съюз( 1874) и други.
 
С ХХв. настъпва историческият разцвет на международните организации. Ако през второто десетилетие на века броят им е около 300, то в навечерието на Втората световна война числеността им достига 620, а след войната- през 1949г.- 1 117. Понастоящем действат повече от 8 000 международни организации. Спрямо тези цифри може да се съди за много съществени промени в международната система. Първият пространствен пробив на световния глобализационен процес- възникването на световното стопанство и на световната система на международните отношения- се случва почти едновременно с появата и бързото множене на международните организации.
**
 
12

редакции