Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
* [[Игиги]] — група шумеро-акадски божества, вероятно младши богове; към тях изначално е принадлежал и Мардук
* [[Ил-Аба]] — см. Аба
* [[Инана]] — едно от най-важните божества в шумерския пантеонапантеон; богиня със сложни и неясни функции; доста рано е слята с [[ИштарИщар]]
* [[Инин]] — едно от имен шумерской на богинята [[Инана|Инана]]
* [[Итур-Мер]], [[Итурмер]] — вавилонски бог, вероятно въплъщение на бога [[Вер]]а ([[Мер]]а); покровител города Мари; по другой версии — божествен пра-епоним местной правящей династии
* [[Ишкур]] — шумерски бог на бурята; по-късно слята с акадския [[Адад]]
* [[ИштарИщар]] — вавилонска богиня, един от централните персонажи на шумеро-акадския пантеон; имаща сложни амбивалентнидвойствени функции, предимно свързаносвързани с военни и еротични свойства
* [[ИштарИщар Акадска]] — въплъщение на на ИштарИщар
* [[ИштарИщар Арбелска]] — въплъщение на на ИштарИщар; отождествляласотъждествявана сосъс звездойзвездата Сириус
* [[ИштарИщар Ашурска]] — въплъщение на на ИштарИщар; съпруга на Ашура
* [[Иштар Вавилонска]] — см. Белет-Бабили
* [[ИштарИщар-какабу]] — см. ИштарИщар НиневискаНиневийска
* [[ИштарИщар НиневискаНиневийска]] — въплъщение на ИштарИщар
* [[Ишум]] — вавилонски бог, отъждествяван с Хендурсангоа
* [[Ишхара]] — месопотамска богиня, въплъщение на съзвездие Скорпион
 
* [[Набиум]] — см. Набу
* [[Набу]] — вавилонски бог писменостина писмеността
* [[Нази]] — шумерски бог, създаден от Нинхурсанг, съпруг Умун-Дара
* [[Намму]] — шумерска богиня, олицетворение вод [[Абзу]]
* [[Нинана]] — един от вариантите на името Инана
* [[Нингал]] — шумерска богиня, съпруга Нана
* [[Нингирин]] — шумерска богиня, свързана с практикойпрактикуването заклинанина заклинания
* [[Нингирсу]] — шумерски бог-воител, покровител города [[Гирсу]]
* [[Нингишзида]] — шумерски бог подземногона мираподземния свят
* [[Нинисина]], [[Нин-Инсина]] — шумерска богиня на врачуването, покровителка на [[Исин]]
* [[Нинкаси]] — божество, исполняющееизпълняващо желания
* [[Нинки]] — един от вариантите имени на богинята Ки
* [[Нинкируту]] — шумерска богиня, съпруга на Ниназу
* [[Нинкура]] — шумерска богиня, дъщеря на Енки и Нинму, една от участницитеучастничките в изграждането на света
* [[Нинлил]] — шумерска богиня на въздуха, ражданията; съпруга на Енлил
* [[Нинмах]] — шумерска богиня, еднаедно от въплъщенията на Богинята-майка
* [[Нинмена]] — шумерска богиня, еднаедно от въплъщенията на Богинята-майка
* [[Нинмешара]] — един от эпитетите Инана
* [[Нинму]] — шумерска богиня, дочдъщеря на Енки и Нинсикил, една от участницучастничките в изграждането обустройствана мирасвета
* [[Нинин|Нини(н)]] — едно от имен шумерской на богинята [[Инана|Инана]]
* [[Нинсиана]] — шумерска богиня, персонификация планета [[Венера]]; слилас с ИштарИщар
* [[Нинсикила]] — бог-покровител Магана, създаден от Нинхурсаг
* [[Нинсикил]] — шумерска богиня, една от въплъщенията Дамгалнуна
* [[Улмашитум]] — другие име на богинята Анунит
* [[Умун-Дара]]
* [[Ураш]] — божество-покровител на Дилбата; в едни текстове — въплъщение на богинята Ки, съпргуни на Ана; в други текстове персонаж от мъжскимъжки пол, прототип на Нинурта, впоследствие отъждествяван с него, съпруг на Белет-екалим
* [[Урсаг]] — един от епитетите на богинята Инана
* [[Усунзиана]] — един от епитетите на богинята Инана
* [[Уту]] — шумерски бог солнцана слнца
* [[Уту]] — шумерска богиня вегетации
* [[Ушумгалана]] — един от вариантите имени Думузи
* [[Циртур]] — мат Думузи
 
* [[Шак(к)ан]] — шумерски бог, покровител крупногона рогатогоедрия скотарогат добитък
* [[Шалту]] — една от въплъщенията на ИштарИщар
* [[Шамаш (митология)]] — вавилонски бог на слънцето, тъждествен на шумерския [[Уту]]
* [[Шара (митология)|Шара]] — шумерски бог, покровител на град Ума
* [[Шарат-Апсу]] — един от епитетите на Дамкина
* [[Шукалетуда]] — действующеедействащо лицолице от мита „Инана и Шукалетуда“
* [[Шулпа'е]] — шумерски бог дикойна дивата природа
* [[Шумукан]] — см. Шакан
 
* [[Еа (митология)|Еа]], [['Айя]] — акадски бог, рано слившисяслел се с шумерския [[Енки]]
* [[Енбилулу]] — шумерскоешумерско божество ссъс селскостопански функции
* [[Ен (титул)|Ен]] — епитет на шумерски богове и съставна част от имената на (ср. Енки, Енлил и др.), шум. „Господин“, „Владыка“; аналог на акадския епитет [[Бел]]; женски вариант — [[Нин (титул)|Нин]]
* [[Ензу]] — см. Нана
* [[Енки]] — шумерски бог на подземните води, плодородието, бог на мъдростамъдростта, творец; едно от най-важните божества на шумерския пантеонапантеон
* [[Енкимду]] — шумерски бог ссъс селскостопански функции
* [[Енлил]] — най-важното божество в шумерския пантеонапантеон със сложни функции; бог на вятъра. Акадски вариант на името — [[Елил]]
* [[Енмешара]] — хтоническое божество
* [[Енсаг]] — бог-покровител Дилмуна
* [[Елил]] — акадски вариант именина богаимето на бог [[Енлил|Енлиля]]
* [[Енмеш]] — божествен господар на природата, въплъщение на лятото, брат на Ентена; покровител на конюшните, краварниците и богатата реколта, основател на градовете
* [[Енуги]] — надсмотрщик, руководившей работой игинов в мите об Атрахасисе
Анонимен потребител