Международна организация: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
== Възникване ==
'''Международната организация (МО)''' се появява на политическата сцена след международните съюзи, като инструмент за изграждане на трайни и стабилни сътрудничества. Още в религиозно- политическите обединения на Древна Елада могат да се забележат елементи на МО, а също така и в съществувалите по времето на Античен Рим смесени съгласителни комисии, където са били разглеждани спорове между Рим и други държави.
 
 
С ХХв. настъпва историческият разцвет на международните организации. Ако през второто десетилетие на века броят им е около 300, то в навечерието на Втората световна война числеността им достига 620, а след войната- през 1949г.- 1 117. Понастоящем действат повече от 8 000 международни организации. Спрямо тези цифри може да се съди за много съществени промени в международната система. Първият пространствен пробив на световния глобализационен процес- възникването на световното стопанство и на световната система на международните отношения- се случва почти едновременно с появата и бързото множене на международните организации.
 
Утвърждаването на МО като институционална форма за осъществяване на многостранно сътрудничество не намира израз само в промяната на тяхната численост. Разширяват се и функциите на организациите, обхващайки все повече сфери на международния живот, включвайки заедно с това и все по- голям брой субекти на международните отношения. Техническият прогрес също оказва влияние, позволявайки да се разширява трансграничното сътрудничество във все повече области.
 
Както на всяка система, и на международната система изобщо е присъща организираността. Организационните структури са един от най- действените начини да се укрепва и развива реда в системата, да се повишава ефективността ѝ и да се подобрява нейното функциониране. Формата на многостранните МО е най- подходяща за тази цел, поради своята универсалност. Някои изследователи поддържат тезата, че само по пътя на такова организационно структуриране на световната система може да се ограничат стихийните процеси, кризите и нарушенията на реда в нея. В тази връзка отреждт особена роля на създаването, развитието и усъвършенстването на световната политическа организация на международното общество, която, получила съответните пълномощия и средства, да може успешно да се намесва, когато международния ред бива смутен. Пряката ѝ намеса и нейният арбитраж при споровете, според тях, могат да премахнат недостатъчната ефективност на международното публично право и да повдигнат неговата роля и ефективност до равнището на ролята и резултатността на националните правни системи. Избавянето от войните и от световната екологична катастрофа може да се постигне единствено с многостранна и глобална МО, това се доказва с цялата практика на съвременния свят. Доказателство за това е създаването на Лигата на нациите, а след това и на ООН. Досега не е открито друго средство към стабилен мир и световни сътрудничество, освен формата на многостранна световна международна организация.
 
**
 
12

редакции