Международна организация: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
Както на всяка система, и на международната система изобщо е присъща организираността. Организационните структури са един от най- действените начини да се укрепва и развива реда в системата, да се повишава ефективността ѝ и да се подобрява нейното функциониране. Формата на многостранните МО е най- подходяща за тази цел, поради своята универсалност. Някои изследователи поддържат тезата, че само по пътя на такова организационно структуриране на световната система може да се ограничат стихийните процеси, кризите и нарушенията на реда в нея. В тази връзка отреждт особена роля на създаването, развитието и усъвършенстването на световната политическа организация на международното общество, която, получила съответните пълномощия и средства, да може успешно да се намесва, когато международния ред бива смутен. Пряката ѝ намеса и нейният арбитраж при споровете, според тях, могат да премахнат недостатъчната ефективност на международното публично право и да повдигнат неговата роля и ефективност до равнището на ролята и резултатността на националните правни системи. Избавянето от войните и от световната екологична катастрофа може да се постигне единствено с многостранна и глобална МО, това се доказва с цялата практика на съвременния свят. Доказателство за това е създаването на Лигата на нациите, а след това и на ООН. Досега не е открито друго средство към стабилен мир и световни сътрудничество, освен формата на многостранна световна международна организация.
 
== Структура ==
Международната организация е обединение на 3 или повече субекти на международните отношения, сътрудничещи си посредством система от органи, за да постигнат общи цели. Траен начин на съединяване на сили и насочването им чрез съгласувани действия към общи цели, би могло да се приеме, че в основата на всяка МО стои съюз
**
 
12

редакции