Отваря главното меню

Промени

20 байта изтрити ,  преди 2 години
кор., форматиране: 3 интервала (ползвайки Advisor)
 
[[File:Bulgaria Devin Municipality geographic map bg.svg|thumb|Географска карта на община Девин]]
'''Община Девин''' се намира в [[Южна България]] и е една от съставните общини на [[област Смолян]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината се намира в западната и северозападната част на [[област Смолян]]. С площта си от 573,684 km<sup>2</sup> е 2-та по големина сред 10-те общините на областта, което съставлява 17,97% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на изток – [[община Чепеларе]];
* на югоизток – [[община Смолян]];
 
==== Климат ====
Община Девин попада в планинската климатична област. Сравнително голямата надморска височина, силно пресеченият релеф и най-вече високо издигащото се на юг главно морфохидрографско билобѝло не позволява проникването на Средиземноморскотосредиземноморското климатично влияние.
 
Климатът се характеризира с по-ниски температури, малка годишна амплитуда и по-изобилни валежи. Средните годишни температури се движат от 4 °С за най- високите части на района до 8 °С за землищата от по-ниския регион. Най-ниските зафиксираниизмерени температури са от -18°С до -20 °С, а най-високите от 30°С до 32 °С, годишните валежи варират от 650 mm до 800 mm. За тях е характерно, че се изменя общият им годишен ход, което се изразява в увеличаване на зимните валежи, които по високите места падат по-рано и снеговалежите се задържат до средата на пролетта. Тук есента е по-топла от пролетта, а максималните температури закъсняват и вместо през юни настъпват през юли и август. Такова закъснение показват и минималните температури, които вместо през януари постъпват през февруари.
 
Силно нарязания релеф, малките вътрешно планински котловинки и отворената на север долина на река [[Въча]] оказват съществено влияние върху характера на ветровете. В повечето случаи преобладава тихо време. Ветрове и то сравнително силни се наблюдават през декември, януари и февруари, когато са придружени със силни снежни виелици, които са причина за образуване на снежни преспи. Често пъти се проявява така нареченият „бял вятър“ с фьонов характер, който затопля времето и предизвиква интензивно снеготопене. Духат предимно югозападни ветрове, които под влиянието на силно пресеченият релеф търпят съществени изменения.
 
Интересни са наблюденията върху валежите, които се изменят в зависимост от надморската височина. Средногодишните валежи в най-ниските части са с около 272 mm, по-малко отколкото в по-високите части. Това се дължи на голямата разлика в надморската височина и на така наречената валежна сянка. Максимумът на валежите е през май и юни, а минимумът през септември. Средната дата на първия снеговалеж в град [[Девин]] е на 29 ноември, а крайната дата на снегозадържането е 18 април. Най-много снеговалежи има през декември, януари и февруари в зависимост от което е и дебелината на снежната покривка, съответно за декември 2,8 смcm, за януари – 4,2 смcm и за февруари – 3 мcm. С увеличаване на надморската височина се увеличават снеговалежите и продължителността на снегозадържането.
 
== Население ==
 
== Външни препратки ==
* [http://www.devin.bg/ Официален сайт на община Девин]
 
== Източници ==