Професионална гимназия по електротехника и автоматика: Разлика между версии

редакция без резюме
м кор., форматиране: 8x тире, 6x заглавие-стил, 5x нов ред, 2x кавички, 2+ параметъра, 6lokavica, URL, интервал (ползвайки Advisor)
Редакция без резюме
Ред 47:
Гимназията разполага с:
* Учебни зали, оборудвани с мултимедийни системи и интерактивни дъски;
* Над 20 модерно оборудвани компютърни18+ кабинета с Интернет достъп и изграденаизгled локалнаkum мрежаvitosha, специализирани кабинети по практика и лаборатория;
* Съвременно оборудвана кино зала за представления и прожекции;
* Електронна библиотека;
Анонимен потребител