Разлика между версии на „Река“

5830 bytes added ,  преди 3 години
раздел по ру
м
(раздел по ру)
 
Реките играят важна роля в определянето на политическите граници и при защитата на страните от нашествия на външни врагове. Например, [[Дунав]] е част от древните граници на [[Римска империя|Римската империя]], а в днешни времена реката формира голяма част от границата между [[България]] и [[Румъния]].
 
== Наводнение ==
[[Файл:Trapped woman on a car roof during flash flooding in Toowoomba 2.jpg|thumb|250px|[[Наводнение]], предизвикано от проливен дъжд]]
 
''Пълноводието'' е част от естествения цикъл на реката – една от фазите на [[воден режим|водния режим]] на реките, ежегодно повтарящ се през един и същ [[сезон]] – относително дълго и значително увеличение на водите на реката, което води до покачване на нейното ниво. Обикновено се придружава с излизане на реката от коритото ѝ и [[наводнение|наводнения]].
 
[[Файл:Flood on Tom 2010-04-29.jpg|мини|250px|Наводнение на река [[Том (приток на Об)|Том]], 29 април 2010 г.]]
''Разлив'' е фаза от [[воден режим|водния режим]] на реката – сравнително кратко и периодично повишаване на нивото на водата в реката, причинени от силно топене на сняг, лед или от проливни дъждове. За разлика от [[пълноводие]]то, разливите не се повтарят периодично, и могат да се появят по всяко време на годината. Значителните разливи могат да доведат до [[наводнение]]. По време на разливите по рекат, се формира разливна вълна.
 
''Наводнението'' е наводняване на местността, в резултат на покачването на нивото на водата в реки, езера, [[море]]та, поради дъждове, силно снеготопене, ударни щормове по крайбрежието и редица други причини, които причиняват увреждане на здравето на хората и дори могат да доведат до тяхната смърт, както и до материални щети. Щормовите вълни в крайбрежните речни устия и ветровитите крайбрежни райони на морета и големи езера също могат да вкарат значителни количества вода. Явлението е възмжно по всяко време на годината. Характеризира се с липса на периодичност и значително повишаване на нивото на водата.
 
По време на наводнението са случва голяма част на процеса на [[ерозия (геологият)|ерозия]] в речните корита и отмиване на слоеве. В много от развитите райони по света, човешката дейност е променила формата на коритата на реките, оказвайки влияние на големината (интензитета) и честотата на възникващите наводнения. Като примери на човешко въздействие върху естественото състояние на реката могат да се посочат конструирането на [[язовир]]и, коригиране на коритата (строителство на канали) и пресушаване на крайречни блата. В повечето случаи, лошото управление на човешката дейност в крайбрежните разлимни зони води до рязко увеличение на риска от наводнения:
* Изкуственото изправяне на коритото на реката позволява на водата да тече по-бързо, увеличавайки риска от наводнения в областите надолу по течението;
* Промяната на характера на заливните зони на реките премахва естествените водохранилища, което отново води до повишаване на риска от наводнения по течението;
* Създаването на изкуствени диги или язовири може да защити областта, която се намира надолу по течението (зад язовирната стена), но не и тези области, които са разположени нагоре по течението;
* Наличието на язовирни стени, както и изправянето и укрепването на речните брегове (например създаването на [[насип]]и и др.) също може да увеличи риска от наводнения в областите, разположени нагоре по течението. В резултат на това се затруднява оттока на реката и се увеличава натиска, упражняван върху низходящия поток, което е свързано с пречките пред нормалното оттичане на водата поради стеснението на канала, заключен между укрепените брегове.
 
== Подземни реки ==