Разлика между версии на „Лозенска планина“

м
м
 
== Флора и фауна ==
В миналото цялата планина е била покрита с непроходими вековни [[бук]]ови и [[дъб]]ови гори, много от които са унищожени поради многовековната сеч, пашата и ерозията. Сега в планината има много пасища. Старите гори са запазени около [[Лозенски манастир|Лозенския манастир]] и са част от [[НАТУРА 2000]]. Растителността е съставена от средноевропейски и субсредиземноморски широколистни дървесни и тревисти видове. В ниските части се срещат [[цер]], [[космат дъб]], [[горун]], [[благун (дъб)|благун]], [[обикновен габър]], [[келяв габър]]. В буковия пояс има [[обикновен бук]] и [[мизийаски бук]], [[полски бряст]],[[явор]], [[шестил]], [[хиркански явор]], [[клен]], [[мъждрян]], [[офика]] и [[брекина]]. Покрай [[Искър]] - [[елша]], [[върба]], [[топола]] и вторични борови гори.
 
[[Бозайници]] -[[сърна|сърни]], [[дива свиня|диви свине]], [[лисица|лисици]], [[Катерици]], [[Див заек|зайци]], рядко [[вълк|вълци]]. През зимата оттук минават [[мечки]]. Лозенската планина свързва мечките от [[Рила]], [[Витоша]] и [[Стара Планина]]. [[Птици]] - [[пъдпъдък|пъдпъдъци]], [[горски гълъб]]и, [[гургулица|гургулици]], [[Кълвачоподобни|кълвачи]] и [[чучулига|чучулиги]]. [[Влечуги]] и [[земноводни]] - [[усойница]], [[пепелянка]], [[смок]], [[сива водна змия]], [[зелен гущер]], [[тритони]], [[планинска жаба]]. Други - [[сечко розалия]], [[зелен скакалец]] и [[цикади]].
В планината се намират четири манастира:
*[[Германски манастир]] "Св. Иван Рилски".
*[[Лозенски манастир „Свети Спас“|Лозенски манастир]] "Св. Спас" - основан през 14 век и разрушаван и възстановяван няколко пъти.
*[[Панчаревски манастир|Панчаревски (Урвишки) манастир]] "Св. Николай летни"- има подобна история.
*[[Пасарелски манастир]] "Св. Петър и Павел" - в миналото е имало стара постройка, по-късно унищожена. Сегашната църква е от 19 в. Тя е зле запазена, но фреските ѝ са в добро състояние.
 
Има 2 маркирани туристически маршрута:
*[[Лозен (Област София)|Лозен]]-[[Лозенски манастир]]-връх [[Половрак]]-[[Долни Пасарел]].
*[[Лозен]]-[[Лозенски манастир]]-връх [[Половрак]]-връх Лалина могила-връх Мала Лалина могила-връх Мала Раковичка могила-Кокаляне.
 
<center><gallery caption="">