Научни степени и академични длъжности в България: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
В [[България]] '''образователните и научните степени и академичните длъжности''' са регламентирани от ''Закона за развитието на академичния състав в Република България'' (ЗРАСРБ) и ''Закона за висшето образование'' (ЗВО).
 
salu(t
* '''[[доктор|почетен доктор]]''' или '''[[доктор хонорис кауза]]''' по ЗВО
 
== Академични длъжности ==
Анонимен потребител