Отваря главното меню

Промени

важна добавка
[[Файл:SI base unit.svg|мини|upright=1.2|Схема на седемте основни единици на SI – [[келвин]], [[секунда]], [[метър]], [[килограм]], [[кандела]], [[мол]] и [[ампер]] – и зависимоститезавиSIмостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица.]]
 
'''Международната система единици''' (международно означение '''SI''', {{lang-fr|на=от|Système international d'unités}}{{hrf|BIPM|2014a}}) е съвременната форма на [[метрична система|метричната система]] и е най-широко използваната [[Системисистеми единици|система единици]] както в науката, така и в стопанството и техниката. Тя представлява кохерентна система единици, изградена от около 7 основни, 22 именувани и неограничен брой неименувани кохерентни производни единици, както и набор от стандартни представки, които имат характер на десетични множители.
 
Стандартите на Международната система единици, публикувани през 1960 г., са резултат от процес, започнал през 1948 г., и се основават на старата [[система метър-килограм-секунда]] (MKS), а не на конкурентната [[система сантиметър-грам-секунда]] (CGS), която от своя страна има няколко разновидности. Самата Международна система единици не е фиксирана, а дефинициите за единиците могат да се променят с международно споразумение, когато развитието на техниките за измерване даде възможност за по-точна дефиниция.
През 1832 г. германецът [[Карл Фридрих Гаус]] със съдействието на [[Вилхелм Вебер]] имплицитно дефинира секундата като основна единица, изразявайки земното магнитно поле в милиметри, грамове и секунди.{{hrf|Bureau International des Poids et Mesures|2012}} Дотогава интензитетът на земното магнитно поле е описван само в относителни единици. Техниката, използвана от Гаус, е да уравновеси [[Момент на сила|момента на силата]], предизвиквана от земното магнитно поле в окачен магнит с известна маса, с момента, предизвикван от земното притегляне върху еквивалентна система.{{hrf|Gauss|1995|}}
 
През 60-те години на XIX век група на [[Британска асоциация за напредък на науката|Британската асоциация за напредък на науката]], включваща [[Джеймс Кларк Максуел]] и [[Уилям Томсън]], надгражда постигнатото от Гаус и дефинира формално концепцията за кохерентна система единици, съдържаща основни и производни единици. Принципът на кохерентност е използван успешно за дефинирането на единици, базирани на [[Системасистема сантиметър-грам-секунда|Систематасистемата „Сантиметър-грам-секунда“]], като [[ерг]] за [[енергия]], [[дина]] за [[сила]], [[бария]] за [[налягане]], [[поаз]] за динамичен [[вискозитет]] и [[стоукс]] за кинематичен вискозитет.{{hrf|Page|1975|12}}
 
=== [[Метрична конвенция]] ===
{{раздел-мъниче}}
 
=== Създаване на Международната система единици ===
Съгласно чл. 3 и 11 от Закона за измерванията, в Република България са разрешени за използване само единиците от Международната система единици (SI), също и единиците, използвани ''заедно'' със SI (виж по-долу), както и техните съставни единици.
 
До 90-те г. в България (подобно на [[СССР]]) са се използвали и означения на единиците и представките на кирилица, установени с БДС 3952, въпреки че правилата на международната система още тогава не са допускали това (SI не съдържа означения на кирилица). През 1994 г. БДС 3952 е отменен като противоречащ на SI по отношение на означенията и е заменен с групата стандарти [[БДС ISO 31]] (по-късно заменени от [[ISO/IEC 80000]]). Същевременно сее преработвапреработен Законът за измерванията, който прави задължително ползването на SI в България (тъй като стандартите вече са незадължителни). В изпълнение на закона сее разработваутвърдена [[s:Наредба за единиците за измерване|Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България]].
 
== Наименования и означения на единиците ==
[[Файл:PRC Expressway RoadSign Distances.jpg|thumb|300px|Пътен знак в [[Китай]] с използване на международното означение на километъра, [[Представки SI|кратна единица]] на единица от SI]]
Съгласно международните документи (Брошура SI, ISO 80000, Международен метрологичен речник <ref>http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html</ref>), единиците от SI имат наименования и означения. Наименованията на единиците могат да се записват и произнасят различно на различните езици, например: {{lang-fr|kilogramme}}, {{lang-en|kilogram}}, {{lang-pt|quilograma}}, {{lang-cy|cilogram}}, {{lang-bg|килограм}}, {{lang-el|χιλιόγραμμο}}, {{lang-zh|千克}}, {{lang-ja|キログラム}}. Означенията на единиците, съгласно Брошурата SI, ''не са съкращения'', а математически обекти ({{lang-fr|entités mathématiques}}, {{lang-en|mathematical entities}}). Те влизат в международната научна символика на ISO 80000 и не зависят от езика, например kg фигурира в текстовете на всички езици. В международните означения на единиците се използват букви от [[Латинска азбука|латинската азбука]], в отделни случаи – [[Гръцка азбука|гръцки]] букви или специални символи.
 
Наименованията на единиците се подчиняват на [[Граматика|граматическите]] норми на езика, в който се използват: ''един мол'', ''два мола''; {{lang-ro|cinci kilograme, treizeci de kilograme}}. Означенията на единиците не се изменят: 1 mol, 2 mol, 5 kg, 30 kg.
 
=== Изписване на единиците ===
* Означенията се изписват с малки [[Латиница|латински]] или гръцки [[буква|букви]], освен за символи, при които единицата произлиза от лично име: например означението на единицата за налягане, наречена на [[Блез Паскал]] (Blaise Pascal), е [[Паскал (единица)|Pa]], докато самата [[единица]] се изписва „паскал“. Официално SI разрешава едно изключение, литъра, за означаването на който може да се ползва както малка, така и главна латинска буква (l или L).
 
== Единици ==
=== Основни единици ===
В SI са дефинирани седем основни единици заедно с [[Представки SI|представки]]. Всички останали единици са техни производни. Седемте основни единици са метър, килограм, секунда, ампер, келвин, мол и кандела съответно за следните физични величини: дължина, маса, време, електрически ток, температура, количество вещество и светлинен интензитет. Символитесимволите или означенията им се изписват с малка буква, изключение правят само К (келвин) и А (ампер), защото идват от имена на хора.
 
Много други единици, които не са част от SI (такава единица е например литърът), са приети да се използват ''заедно'' със SI.
|s<sup>-1</sup>
|-style="font-size:90%"
|[[Силасила]]
|'''[[нютон (единица)|нютон]]'''
|'''N'''
|-style="font-size:90%"
|[[Електрическа проводимост]]
|'''[[Сименссименс (единица)|сименс]]'''
|'''S'''
|Ω <sup>-1</sup> = kg<sup>-1</sup> m<sup>-2</sup> s<sup>3</sup> A&sup2;
 
== Вижте също ==
* Други системи за измерване: [[Имперски единици]], [[Обичайни единици в САЩ]], [[Системасистема Метър-тон-секунда]] и [[Китайски единици]]
* [[Преход към метричната система]]
* [[Метрична система в САЩ]]