Разлика между версии на „Радиовълни“

м (форматиране: 1x А|А(Б))
{{основна|Електромагнитен спектър}}
 
Радиовълните (радиочестоти), използвани в радиотехниката, заемат област (или спектър) от 10 000100 mkm (30 kHz) до 0,1 mm (3 000 GHz). Това е малка област от спектъра на [[Електромагнитни вълни|електромагнитните вълни]]. След радиовълните, по степен на намаляване на дължината следва областта на [[Инфрачервено излъчване|инфрачервените лъчи]], после е тесният участък на [[Видима светлина|видимата светлина]], след него са диапазоните на [[Електромагнитен спектър#Ултравиолетова светлина|ултравиолетовите]], [[Рентгенови лъчи|рентгеновите]] и [[Електромагнитен спектър#Гама лъчи|гама лъченията]]. Всички те са електромагнитни трептения с една природа, различаващи се само по дължина на вълната, и съответно по честотата.
 
Вътре в диапазона на радиочестотите също има обособени под-области, но границите между тях са условни. Те следват една след друга, а понякога даже се припокриват. Най-общо според дължината на вълната радиовълните се делят на:
 
* свръхдълги λ >= 10 000 m– 100 km
* дълги λ = 10 0001100010 mkm
* средни λ = 10001001001000 m
* къси λ = 100-10 – 100 m
* метровиултракъси λ =< 10 – 1 m
** дециметровиметрови λ = 0,1 – 110 m
** сантиметровидециметрови λ = 0,1 – 110 dm
** милиметровисантиметрови λ = 0,1 – 110 cm
** субмилиметровимилиметрови λ <= 1 – 10 mm
** субмилиметрови λ = 0,1 – 1 mm
 
В България разпределението на ползването на радиочестотния спектър в рамките на страната се осъществява от [[КРС|Комисията за регулиране на съобщенията]]. Тя изготвя „Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и сигурността, както и за съвместно ползване между тях”. С този план се определя как да се използват честотите между 9 kHz и 400 GHz между различните им ползватели. За някои от честотите, към които има голям интерес, се обявяват конкурси за даването на разрешение за ползването им – такива са например честотите за осъществяване на мобилни телефонни комуникации.
Анонимен потребител