Разлика между версии на „Радиовълни“

→‎Разпределение на радиочестотния спектър: +таблица на ITU; форматиране: 20x тире, 20x тире-числа, 3 интервала, кавички, нов ред (ползвайки [[У:Съ...
(→‎Разпределение на радиочестотния спектър: +таблица на ITU; форматиране: 20x тире, 20x тире-числа, 3 интервала, кавички, нов ред (ползвайки [[У:Съ...)
{{основна|Електромагнитен спектър}}
 
Радиовълните (радиочестоти), използвани в радиотехниката, заемат област (или спектър) от 100 km (303 kHz) до 0,1 mm (3 000 GHz). Това е малка област от спектъра на [[Електромагнитни вълни|електромагнитните вълни]]. След радиовълните, по степен на намаляване на дължината следва областта на [[Инфрачервено излъчване|инфрачервените лъчи]], после е тесният участък на [[Видима светлина|видимата светлина]], след него са диапазоните на [[Електромагнитен спектър#Ултравиолетова светлина|ултравиолетовите]], [[Рентгенови лъчи|рентгеновите]] и [[Електромагнитен спектър#Гама лъчи|гама лъченията]]. Всички те са електромагнитни трептения с една природа, различаващи се само по дължина на вълната, и съответно по честотата.
 
Вътре в диапазона на радиочестотите също има обособени под-области, но границите между тях са условни. Те следват една след друга, а понякога даже се припокриват. Най-общо според дължината на вълната радиовълните се делят на:
** сантиметрови λ = 1 – 10 cm
** милиметрови λ = 1 – 10 mm
** субмилиметрови λ = 0,1 – 1 mm
 
=== ITU диапазони ===
В България разпределението на ползването на радиочестотния спектър в рамките на страната се осъществява от [[КРС|Комисията за регулиране на съобщенията]]. Тя изготвя „Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и сигурността, както и за съвместно ползване между тях”. С този план се определя как да се използват честотите между 9 kHz и 400 GHz между различните им ползватели. За някои от честотите, към които има голям интерес, се обявяват конкурси за даването на разрешение за ползването им – такива са например честотите за осъществяване на мобилни телефонни комуникации.
Международният съюз по телекомуникации ITU има нарочен регламент за радио диапазоните Radio Regulations. Според чл. 2, радио спектърът се подразделя на девет честотни диапазона, които се обозначават с последователни цели числа, както е посочено в таблицата <ref>{{Цитат уеб| уеб_адрес= http://life.itu.int/radioclub/rr/frr.htm| заглавие= Radio Regulations, Volume 1, Article 2 |достъп_дата = 12 юли 2017|фамилно_име= |първо_име= |дата= 2008|труд= |издател=ITU |език= en|цитат= }}</ref>.
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Диапазони според ITU
|-
! Номер диапазон !! Съкращение !! Честотен диапазон !! Диапазон дължини на вълната<sup>†</sup>
|-
| 4 || [[Very low frequency|VLF]] || 3 – 30&nbsp;kHz || 10 – 100&nbsp;km
|-
| 5 || [[Low frequency|LF]] || 30 – 300&nbsp;kHz || 1 – 10&nbsp;km
|-
| 6 || [[Medium frequency|MF]] || 300 – 3000&nbsp;kHz || 100 – 1000 m
|-
| 7 || [[High frequency|HF]] || 3 – 30&nbsp;MHz || 10 – 100 m
|-
| 8 || [[Very high frequency|VHF]] || 30 – 300&nbsp;MHz || 1 – 10 m
|-
| 9 || [[Ultra high frequency|UHF]] || 300 – 3000&nbsp;MHz || 10 – 100&nbsp;cm
|-
| 10 || [[Super high frequency|SHF]] || 3 – 30&nbsp;GHz || 1 – 10&nbsp;cm
|-
| 11 || [[Extremely high frequency|EHF]] || 30 – 300&nbsp;GHz || 1 – 10&nbsp;mm
|-
| 12 || [[Tremendously high frequency|THF]] || 300 – 3000&nbsp;GHz || 0.1 – 1&nbsp;mm
|-
|}
''<small>† Тази колона липсва в таблицата от Radio Regulations</small>''
 
=== В България ===
В България разпределението на ползването на радиочестотния спектър в рамките на страната се осъществява от [[КРС|Комисията за регулиране на съобщенията]]. Тя изготвя „Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и сигурността, както и за съвместно ползване между тях”тях“. С този план се определя как да се използват честотите между 9 kHz и 400 GHz между различните им ползватели. За някои от честотите, към които има голям интерес, се обявяват конкурси за даването на разрешение за ползването им – такива са например честотите за осъществяване на мобилни телефонни комуникации.
 
Диапазонът на радиовълните, предназначени за [[радиоразпръскване|радио и телевизионно разпръскване]], е разпределен чрез международни съглашения на отделни обхвати (диапазони) и е обект на специални [[закон]]и по отношение на използването му<ref>{{Цитат уеб | уеб_адрес= http://www.predavatel.com/bg/spravochnik/waves | заглавие= Как се разпространяват радиовълните | достъп_дата = 18 октомври 2012}}</ref>. Тук по-често се използват означенията в честота:
! Предназначение
|-
| 148,5- – 285 kHz
| Дълги вълни (ДВ/LW)
| наземно радиоразпръскване
|-
| 526,5- – 1606,5 kHz
| Средни вълни (СВ/MW/AM)
| наземно радиоразпръскване
|-
| 3950- – 4063 kHz
| Къси вълни (КВ/SW), 60 m
| наземно радиоразпръскване
|-
| 5900- – 6200 kHz
| Къси вълни (КВ/SW), 49 m
| наземно радиоразпръскване
|-
| 7100- – 7350 kHz
| Къси вълни (КВ/SW), 41 m
| наземно радиоразпръскване
|-
| 9500- – 9900 kHz
| Къси вълни (КВ/SW), 31 m
| наземно радиоразпръскване
|-
| 11650- – 12075 kHz
| Къси вълни (КВ/SW), 25 m
| наземно радиоразпръскване
|-
| 13600- – 13800 kHz
| Къси вълни (КВ/SW), 21 m
| наземно радиоразпръскване
|-
| 15100- – 15600 kHz
| Къси вълни (КВ/SW), 19 m
| наземно радиоразпръскване
|-
| 17550- – 17900 kHz
| Къси вълни (КВ/SW), 16 m
| наземно радиоразпръскване
|-
| 21450- – 21850 kHz
| Къси вълни (КВ/SW), 13 m
| наземно радиоразпръскване
|-
| 25670- – 26100 kHz
| Къси вълни (КВ/SW), 11 m
| наземно радиоразпръскване
|-
| 87,5- – 108 MHz
| Ултракъси вълни (УКВ/FM)
| наземно радиоразпръскване
|-
| 174- – 230 MHz
| Ултракъси вълни (МВ/HF), 6- – 12 канал
| наземно телевизионно разпръскване
|-
| 470- – 822 MHz
| Ултракъси вълни (ДМВ/UHF), 21- – 68 канал
| наземно телевизионно разпръскване
|-
| 11,7- – 12,5 GHz
| Свръхкъси вълни (СКВ/Ku-Band)
| спътниково ТВ-радиоразпръскване
|-
| 40- – 42,5 GHz
| Свръхкъси вълни (СКВ/Ka-Band)
| спътниково ТВ-радиоразпръскване
|-
| 84- – 86 GHz
| Свръхкъси вълни (СКВ/Ki-Band)
| спътниково ТВ-радиоразпръскване
|}
 
Радиовълните се разпространяват като директни (преки), повърхностни и пространствени (йоносферни). При разпространението си пространствените радиовълни достигат до [[йоносфера]]та - – най-горният слой на атмосферата на височина от 60 km до около 1000 km от земната повърхност. Йоносферата отразява радиовълните обратно към Земята, което позволява те да бъдат приемани на големи разстояния. Дългите пространствени вълни се отразяват в най-ниската част на йоносферата (слой D) и заглъхват бързо – не могат да се приемат на големи разстояния по земната повърхност. Средните и късите пространствени вълни се отразяват съответно от средните и високите слоеве на йоносферата и затова достигат до по-далечни разстояния. Средните вълни се отразяват от слоя Е, а късите - – от слоя F.
 
== Източници ==