Генерична търговска марка: Разлика между версии

({{xx икона}} → {{икона|xx}})
Етикет: липсва шаблон в раздел Източници
 
== Генерични наименования при лекарствата ==
Когато става въпрос за [[лекарства]], под термина '''генерично наименование''' се разбира официалното стандартизирано нетърговско наименование на дадена [[фармацевтика|фармацевтична]] субстанция. Списъкът от генеричните лекарствени наименования (още срещани като ''INN, International Nonproprietary Name'' или ''rINN, recommended International Nonproprietary Name'') е изготвен от [[Световна здравна организация|Световната здравна организация]] с цел да се намали неяснотата относно активните лекарствени вещества, която могат да внесат множеството запазени търговски марки на конкурентни лекарствени аналози.
 
Според ''Закона за патентите и регистрацията на полезните модели'' (ЗПРПМ)<ref>{{Цитат уеб| уеб_адрес= http://lex.bg/laws/ldoc/2133079553| заглавие=Закон за патентите и регистрацията на полезните модели |достъп_дата = 21 юли 2017|фамилно_име= |първо_име= |дата= |труд= |издател= |език= |цитат= }}</ref> „'''генеричен лекарствен продукт''' е лекарствен продукт, който има един и същ качествен и количествен състав по отношение на активните вещества и същата лекарствена форма като референтния лекарствен продукт, и биоеквивалентността му с референтния лекарствен продукт е доказана с подходящи изпитвания за биоаналитичност. Различните перорални лекарствени форми с незабавно освобождаване се считат за една и съща лекарствена форма. Различните соли, естери, етери, изомери, смеси от изомери, комплекси или деривати на активно вещество се считат за същото активно вещество, освен ако те се различават значително по своята безопасност и/или ефикасност“.
 
Списъкът от генеричните лекарствени наименования (още срещани като ''INN, International Nonproprietary Name'' или ''rINN, recommended International Nonproprietary Name'') е изготвен от [[Световна здравна организация|Световната здравна организация]] с цел да се намали неяснотата относно активните лекарствени вещества, която могат да внесат множеството запазени търговски марки на конкурентни лекарствени аналози.
 
Например: