Разлика между версии на „Европейски съвет“

форматиране: 7x заглавие-стил, 6x тире, интервал, кавички, тире-числа (ползвайки Advisor) + лого
(форматиране: 7x заглавие-стил, 6x тире, интервал, кавички, тире-числа (ползвайки Advisor) + лого)
::'''''Внимание:''' Европейският съвет, [[Съвет на Европейския съюз|Съветът на Европейския съюз]] и [[Съвет на Европа|Съветът на Европа]] са различни организации, като последната не е институция на ЕС.''
 
[[Файл:Council of the European Union.svg|дясно|безрамка]]
'''Европейският съвет''' (''European Council''; неформалното название е „среща на върха на ЕС“, ''EU summit'') се състои от ръководителите на правителствата на страните членки, който подпомага [[Съвет на Европейския съюз|Съвета на Европейския съюз]] в разработването на общите политики на високо ниво. Европейският съвет '''определя общите политически насоки и приоритети на Европейския съюз'''.
 
== Статут ==
Съгласно Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. и влязъл в сила на 1 декември 2009 г., Европейският съвет е с ранг на институция — – той е една от 7-те водещи институции на ЕС наред със: [[Съвет на Европейския съюз|Съвета на Европейския съюз]], [[Европейски парламент|Европейския парламент]], [[Европейска комисия|Европейската комисия]], [[Съд на Европейския съюз|Съда на Европейския съюз]], [[Европейска сметна палата|Европейската сметна палата]] и [[Европейска централна банка|Европейската централна банка]]. Според член 15 от Договора за Европейския съюз (1-ва част от Договора от Лисабон) Европейският съвет дава на Съюза необходимите импулси за неговото развитие и определя общите политически цели за това развитие. В този смисъл срещите на върха са предимно с политически характер.
 
== Компетенции и функции ==
Представлява орган, който е разположен над 3-те стълба, който ги обединява и поема централни ръководни функции. Той се занимава с централни теми за Общността, отнасящи се главно до така нареченото Европейско политическо сътрудничество (ЕПС), с което се прави опит за съгласуване във външната политика. На основата на своя състав той се развива в най-високата колегия за вземане на решения, към която институциите се обръщат, когато не са могли да постигнат съгласие по даден въпрос на по-ниско равнище. Като важна особеност следва да се отбележи фактът, че Европейският съвет не изпълнява законодателни функции. Приетите решения нямат задължителен характер, а определят най-общите насоки и политики. Обсъждат се всички важни въпроси на ЕС, политически декларации, важни назначения и др. След срещата се публикува официално съобщение с решенията.
 
== Състав и действие ==
Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите-членки, председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност също участва в неговата работа. Когато дневният ред го налага, членовете на Европейския съвет могат да решат да бъдат подпомагани от по 1 министър — – на външните работи, а понякога и на финансите и на икономиката, а що се отнася до председателя на Комисията — – от 1 член на Комисията. Европейският съвет избира своя председател с квалифицирано мнозинство. Мандатът му е 2 г. и половина и може да бъде подновен еднократно. Настоящ председател на Европейския съвет е [[Доналд Туск]].
 
Европейският съвет обикновено се произнася с [[консенсус]]. В някои случаи той се произнася с единодушие или с квалифицирано мнозинство, в зависимост от разпоредбите на Договора. Заседава 2 пъти на 6 мес., като се свиква от неговия председател. Когато обстоятелствата го налагат, председателят свиква извънредно заседание на Европейския съвет.
 
== Място на провеждане ==
Първият европейски съвет е в Дъблин през март 1975 г. по време на ирландското председателство. В началото срещите се провеждат в края на всяко председателство на територията на съответната страна, поела председателството. Има и редица неформални срещи. От 2000 г. насам срещите на върха постепенно започват да се провеждат само в [[Брюксел]], където се строи специална сграда – -„Justus "Justus Lipsius"Lipsius“. Срещу това решение обаче, прието в [[Ница]] през 2000 г., има сериозна съпротива, предимно от страна на по-малките страни членки. Особено противопоставяне има от страна на Латвия, която е прекалено далеч.
 
== История ==
Европейският съвет е създаден с решение на конференцията на главите на правителствата на тогавашната [[Европейска общност]] през декември 1974 г. в [[Париж]]. Инициативата е на [[Валери Жискар д'Естен]] и [[Хелмут Шмит]], които предлагат да се институционализират срещите на най-високо ниво на страните членки, които дотогава са провеждани нередовно, по молба на някоя от страните. Първоначално е решено срещите на върха да се провеждат 2 пъти годишно, понастоящем те се провеждат 4 пъти годишно и се организират от [[Председателство на Съвета на ЕС|председателството]] на Съвета.
 
Европейският съвет е споменат за първи път в правната рамка на Европейския съюз в Договора от [[Амстердам]], а Договорът от [[Маастрихт]] му отделя специална глава.
 
== Вижте също ==
*[[Съвет на Европейския съюз]]
*[[Председателство на Съвета на ЕС]]
 
== Външни препратки ==
* [http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=bg Официална страница на Европейския съвет]
* {{икона|en}} [http://www.dadalos-europe.org/int/grundkurs4/eu-struktur_2.htm#Europäischer_Rat EU institutional structure at the supranational level (II)]Международен образователен сървър на UNESCO Dadalos
* [http://www.europarl.europa.eu/summits/index.htm Списък на срещите на върха от 1985 до 2006]
* [http://aei.pitt.edu/summit_guide.html Университет в Питсбърг - – Архив по европейска интеграция - – Срещи на върха 1961- – 1995]
 
{{Органи на Европейския Съюз}}