Отваря главното меню

Промени

* ''На Невском проспекту'', 1946.
* ''На камену, у Почитељу''
* ''Прича о везировом слону'', 1948.<br>''Разказ за слона на везира''. Сб. кратка проза на изд. "Дамян Яков", С, 2013
* ''Проклета авлија'', новела, 1954.<br>''Прокълнатия двор''. Превод от сърбохърватски Лилия Кацкова. София: Народна култура, 1956, 81 с.<br>''Прокълнатия двор''. Превод от сърбохърватски Лилия Кацкова. София: Народна култура, 1976, 140 с.
* ''Игра'', 1956.
Анонимен потребител