Разлика между версии на „Карен Хорни“

м
м (инфо кутия - допълване; форматиране: 2x нов ред (ползвайки Advisor))
Хорни подчертава значението на социалните условия и факторите на средата при формирането на личността. В първата си книга очертава едно от най-важните си понятия – ''базисната [[тревожност]]''. Това чувство у детето възниква от факта, че е „изолирано и безпомощно в потенциално враждебен свят“ и затова не е вродено, а е продукт на нашата култура и [[възпитание]]. Тази тревожност е основното условие за по-нататъшните личностни трудности. От нея възниква базисния импулс към сигурност: да се чувстваш сигурен означава свободен от тревожност. Чрез взаимодействието си с обществото хората придобиват и други потребности. Хорни ги разделя на 3 групи:
# да се придвижваш към хората (приближаване, [[привързаност]]);
# да се движиш срещу хората ([[Власт (обществено отношение)|власт]], [[експлоатация]]);
# да се отдалечаваш от хората (ограничаване на собствения живот, самодостатъчност).