Разлика между версии на „Оксидоредуктаза“

м
Disambiguated: субстратСубстрат (биохимия); форматиране: интервал (ползвайки Advisor)
({{xx икона}} → {{икона|xx}})
м (Disambiguated: субстратСубстрат (биохимия); форматиране: интервал (ползвайки Advisor))
'''Оксидоредуктазите''' са клас ензими, които катализират окислително-редукционни процеси. Окисляващият се [[Субстрат (биохимия)|субстрат]] се явява донор на водородни атоми или електрони, докато редуциращото се съединение е съответния акцептор. Така например в реакцията:
 
:'''А<sup>-</sup> + Б ↔ А + Б<sup>-</sup>'''
== Номенклатура ==
Систематичното име на тази група ензимите се формира от последователността „донор:акцептор оксидоредуктаза“. По-общото име, което се препоръчва за употреба където е възможно е „донор:[[дехидрогеназа]]“;допълнителна алтеранатива може да бъде и „акцептор [[редуктаза]]“ Думата „донор:[[оксидаза]]“ се използва, само когато като акцептор служи молекулен кислород.
 
== Класификация ==
Оксидоредуктазите се класифицират като EC 1 според ензимната номенклатура на IUBMB. Съответно се подразделят на 22 подкласа в зависимост от специфичността си към донорната или акцепторната молекула:
 
*'''[[:Категория:EC 1.1|EC 1.1]]''': Действащи на донорна CH-OH група
*'''[[:Категория:EC 1.2|EC 1.2]]''': Действащи на донорна алдехидна или оксо- групаоксогрупа
*'''[[:Категория:EC 1.3|EC 1.3]]''': Действащи на донорна CH-CH група
*'''[[:Категория:EC 1.4|EC 1.4]]''': Действащи на донорна CH-NH<sub>2</sub> група