Разлика между версии на „Абревиатура“

редакция без резюме
м (поправка на грешка)
'''Абревиатурата''' ({{lang-la|''ab'' – ''„на“'', ''brevis'' – ''„кратко“''}}) или '''съкращението''' е [[дума]], която се образува от началните букви или срички на сложни наименования и представлява по-кратка (съкратена) форма за записване и/или четене на сложно (и/или дълго за изписване) наименование. При абревиатурите краесловията на думите се съкращават и не се поставят точки. Съкращенията помагат за сбиване на текста и информацията на по-малко място.
 
== Видове ==
* '''Абревиатура от [[буква|букви]]''' - – абревиатура, образувана от първите букви на думите. Например:
 
Абревиатурно буквени:
# [[Съюз на съветските социалистически републики|СССР]] (ес ес ес ер) - – '''С'''ъюз на '''с'''ъветските '''с'''оциалистически '''р'''епублики
# [[Министерство на вътрешните работи|МВР]] (ме ве ре)
# [[Централно разузнавателно управление|ЦРУ]] (це ре у)
# [[SPQR]] - – '''S'''enatus '''p'''opulus'''q'''ue '''R'''omanus - – Сенатът и Народът на Рим
# ДСО - – '''Д'''ържавно '''С'''топанско '''О'''бединение
# [[Министерство на образованието, младежта и науката|МОМН]] - – '''М'''инистерство на '''о'''бразованието, '''м'''ладежта и '''н'''ауката
 
Абревиатурно звукови или акроними:
# ЕСПУ - – '''Е'''динно '''С'''редно '''П'''олитехническо '''У'''чилище
# [[АЕЦ]] - – '''А'''томна '''Е'''лектрическа '''Ц'''ентрала
# БЕЛ - – '''Б'''ългарски '''е'''зик и '''л'''итература
# [[БАН]]
 
* '''Абревиатура от [[сричка|срички]]''' - – абревиатура, образувана от първите срички на думите. Например:
# [[комсомол]] - – '''ком'''мунистический '''со'''юз '''мол'''одёжи
# СЕЛКООП - – '''Сел'''ска '''кооп'''ерация
# ИНТРАНСМАШ - – '''Ин'''ститут за '''Транс'''портни '''Маш'''ини
 
* '''Сложни абревиатури''' -  – когато от две думи в [[словосъчетание]]то първата се съкрати до първата сричка, а втората дума, която бива пояснена от първата, остане цяла. Например:
# Спецкурс - – '''спец'''иализиран '''курс'''
# Домсъвет - – '''Дом'''ови '''съвет'''
 
* '''[[Бекроним]]и''' - – акроним, използващ съществуваща дума. Например:
# [[ГЕРБ]] - – Граждани за европейско развитие на България
# [[Гражданско обединение за реална демокрация|ГОРД]] - – Гражданско обединение за реална демокрация
# [[SOS]] - – Save Our Souls - – бълг. ''Спасете душите ни''
 
* '''Рекурсивна абревиатура ([[рекурсивен акроним]])''' - – акроним, отнасящ се до самия себе си или думи използващи себе си в съкращението. Например:
# [[GNU]] - – '''G'''nu's '''N'''ot '''U'''nix
# [[PHP]] - – PHP Hypertext Preprocessor
# [[Wine]] - – '''W'''ine '''I'''s '''N'''ot an '''E'''mulator
 
* '''Графично оформяне на съкращения'''
# ''заб.'' - – забележка
# ''стр.'' - – страница
# ''ул.'' - – улица
# ''бул.'' - – булевард
# ''пл.'' - – площад
# ''вм.'' - – вместо
# ''вж.'' - – виж, вижте
# ''т.е.'' - – тоест
# ''и т.н.'' - – и така нататък
# ''д-р'' - – доктор
# ''проф.'' - – професор
# ''доц.'' - – доцент
# ''о-в'' - – остров
# ''г-н'' - – господин
# ''г-жа'' - – госпожа
# ''г-ца'' - – госпожица
# ''м/у'' - между
# ''в/у'' - върху
# ''с/у'' или ''с-у'' - – срещу
 
Абревиатурите се изговарят чрез изговаряне на латинските, [[български език|българските]] или [[руски език|руските]] наименования на буквите (например [[КПСС]] – ''„ка пе ес ес“'') или по друг начин озвучаване на [[съгласна буква|съгласните]] (например [[НСРТ]] – ''„не се ре те“'').
 
== Вижте също ==
* [[Акроним]] - – вид абревиатура, която се чете не буква по буква, а като цяла дума.
* [[Списък на компютърни съкращения]]
 
<div class="references-small">
* Речник на литературните термини, Издателство „Наука и изкуство“, 1969
* "Граматика„Граматика на съвременния български книжавен език"език“, т.2 – -Марфология, С.1993, БАН
 
== Външни препратки ==
*{{икона|en}} [http://www.acronymfinder.com Acronym Finder] – онлайн речник на абревиатури на английски (над 550,000 записа)
* {{икона|bg}} [http://world-acronyms.com World acronyms] – онлайн речници на абревиатури и съкращения на различни езици
 
[[Категория:Абревиатури| ]]