Разлика между версии на „Припой“

редакция, словоред, добавена технологична информация
(без 0 след запетая)
(редакция, словоред, добавена технологична информация)
[[Файл:Solder on spool.jpeg|мини|Макара от припой (1,6 mm).]]
[[Файл:Solderedjoint.jpg|мини|Припояване на проводник към извод на задната част на платка.]]
'''Припоят''' представлявае едналеснотопима метална [[сплав]], коятоизползвана при процеса на спояване с цел създаване на здрава връзка между металните детайли. Съотношението на сплавите варива в зависимост от целта, за която се използва, съдържа различно съотношение от [[метал]]и. Основно това са [[олово]], [[калай]], [[цинк]], [[сребро]] и, [[Мед (метал)|мед]]. Теи служатдр. заИзползва това,се дапри сеспояването запояватна подходящиразлични метали и сплави, (като мед, [[месинг]], сребро, [[злато]], цинк, [[алуминий]] и, [[желязо]]. Прии товадр). припояСпояват се стопяваглавно метали, омокряелектронни повърхносттаелементи, на металитепроводници, които се спояватбижута и при охлаждането ги свързват.н. ТоваПрипоят повърхностносе омокрянестопява отчрез припоя на метални детайли[[Поялник|поялник]], електронникато елементи,така проводници,омокря бижутакраищата илина другиспояваните компонентиметални едетайли предпоставкатаи заги едносвързва здравочрез итвърда дълговечновръзка съединениепри с припойохлаждането. [[Точка на топене|Точката на топене]] на съответният припой трябва винаги да бъде по-ниска от тази на детайлите,спояваните които се спояватдетайли.
 
== Общи положения ==
Преди спояването металните детайли трябва да се почистят механически от замърсяване, окиси, лак и др. Чрез това и с помощта на един добър флюс, се осигурява едно бързо и добро омокряне от припоя на повърхността на детайлите и с това едно качествено спояване. Специално при меките припои е добре детайлите да се калайдисат преди спояване, за да се съкрати времето на спойка. По време на спояването флюса разтваря новообразувания окисен слой върху детайлите. Температурата на детайлите трябва да достигне температурата на течния припой. При чувствителните към топлината електронни елементи, трябва да се спазва максималното време на спояване. Тъй като здравината на опън, особено на нискотемпературните припои, е по-малка от тази на основните метали, при големите механични натоварвания, слоя на припоя трябва да е по възможност по-тънък.
 
Припоите се делят на две основни групи в зависимост от температурата си на топене: високотемпературни и нискотемпературни припои (на немски съответно hartlot и weichlot). ПрипоиПрипоите с температератемпература на топене надмежду 90 и 450 °СC са високотемпературнинискотемпературни, а подтези над 450°С нискотемпературниса припоивисокотемпературни. В английскиятанглийския език технологиите с използване на високотемпературни и нискотемпературни припои се наричат съответно Brazing''brazing'' и Soldering''soldering''.
 
== Високотемпературни припои ==
401

редакции