Разлика между версии на „Контактна мрежа“

редакция без резюме
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
{{обработка|[[Уикипедия:Наръчник/Препратки|Препратки]]}}
'''Контактната мрежа''' представлява специална [[Електрически далекопровод|електропреносна мрежа]] ползваща '''въздушни линии''' ('''ВЛ''')<ref>[http://www.nek.bg/cgi?d=2866 НЕК - доклад 2010 г, стр. 40]</ref>, с приложение в [[железопътен транспорт|железопътния]] и [[градски транспорт|градския транспорт]]. Тя има за задача да пренесе [[електричество|електрическата енергия]] от тяговите подстанции до електрическия подвижен състав и да му я предаде чрез непосредствен контакт с неговия токоприемник. Тя се поставя встрани или над пътя, като го следва по цялата му дължина. По трамвайната и тролейбусната '''контактна мрежа''' тече ток с напрежение 660 V, а по контактната мрежа на железопътния транспорт - ток с напрежение 20 - 25 kV или от 20 000 до 25 000 V. При трамвайната мотриса и железопътния локомотив токоснемащото устройство се нарича [[пантограф]] и представлява подвижно рамо( или две рамена съединени във върховете им) на върха на което е поставена дебела метална пръчка със закрепени на нея графитни плочки.Пантографът може да бъде симетричен или асиметричен.
 
Тя има за задача да пренесе [[електричество|електрическата енергия]] от тяговите подстанции до електрическия подвижен състав и да му я предаде чрез непосредствен контакт с неговия токоприемник.
 
Тя се поставя встрани или над пътя, като го следва по цялата му дължина. По трамвайната и тролейбусната '''контактна мрежа''' тече ток с напрежение 660 V, а по контактната мрежа на железопътния транспорт - ток с напрежение 20 - 25 kV или от 20 000 до 25 000 V.
 
При трамвайната мотриса и железопътния локомотив токоснемащото устройство се нарича [[пантограф]] и представлява подвижно рамо( или две рамена съединени във върховете им) на върха на което е поставена дебела метална пръчка със закрепени на нея графитни плочки. Пантографът може да бъде симетричен или асиметричен.
 
Тя може да бъде с проста или сложна [[конструкция]].
* типа на струните и носещите конструкции.
 
Според начина на окачване на контактния проводник към носещото въже верижните (КМ) се разделят на две групи:
* I-ва група – към тази група се отнасят единичните верижни контактни мрежи. При тях контактният проводник се окачва към носещото въже посредством струни, като може да се използва и ресорна струна
* II-ра група – към тази група се отнасят двойните и тройните верижни контактни мрежи. Разликата е, че при този вид КМ към носещото въже посредством струни се окачват спомагателни въжета, а след това и контактният проводник.
 
* Според начина на окачване на контактния проводник към носещото въже верижните (КМ) се разделят на две групи:
В зависимост от начина, по който се регулира натягането на проводниците, верижните контактни мрежи биват следните видове:
** некомпенсираниI-ва групаприкъм тази група се отнасят единичните верижни контактни мрежи. При тях контактният проводник исе окачва към носещото въже сапосредством анкерованиструни, твърдокато иможе няматда устройствосе заизползва автоматично регулиранеи наресорна натяганетоструна
** III-вара група – към тази група се отнасят единичнитедвойните и тройните верижни контактни мрежи. ПриРазликата тяхе, контактниятче проводникпри сетози окачвавид КМ към носещото въже посредством струни, катосе можеокачват даспомагателни севъжета, използваа след това и ресорнаконтактният струнапроводник.
* полукомпенсирани – при тях се монтира устройство за автоматично регулиране на натягането само на носещото въже или само на контактния проводник
 
* компенсирани – при тях на всички проводници на верижната (КМ) се монтират устройства за автоматично регулиране на натягането.
 
* В зависимост от начина, по който се регулира натягането на проводниците, верижните контактни мрежи биват следните видове:
** некомпенсирани – при тях контактният проводник и носещото въже са анкеровани твърдо и нямат устройство за автоматично регулиране на натягането
** полукомпенсирани – при тях се монтира устройство за автоматично регулиране на натягането само на носещото въже или само на контактния проводник
** компенсирани – при тях на всички проводници на верижната (КМ) се монтират устройства за автоматично регулиране на натягането.
 
 
* В зависимост от разположението на проводниците от верижната (КМ) в план тези мрежи биват:
** вертикална верижна контактна мрежа – при която проводниците са в една вертикална равнина
** коса верижна контактна мрежа – при която носещото въже е изместено значително спрямо контактния проводник.
 
 
* Верижната контактна мрежа има следната конструкция:
В зависимост от разположението на проводниците от верижната (КМ) в план тези мрежи биват:
** носещо въже – то се окачва на носещите конструкции и е по цялата дължина на контактния проводник
* вертикална верижна контактна мрежа – при която проводниците са в една вертикална равнина
** косазвеневи верижнаструни контактна мрежате служат приза коятоокачване на носещото въже е изместено значително спрямокъм контактния проводник.
** контактен проводник
 
Верижната контактна мрежа има следната конструкция:
* носещо въже – то се окачва на носещите конструкции и е по цялата дължина на контактния проводник
* звеневи струни – те служат за окачване на носещото въже към контактния проводник
* контактен проводник
 
*Основните геометрични параметри на верижните КМ са:
** дължина на междустълбието “l”- разстоянието между две съседни точки, на които се окачва носещото въже
** конструктивна височина “h” –разстоянието– разстоянието от контактния проводник до носещото въже в точката на окачването
** стрела на провеса на носещото въже “F” – разстоянието от най-ниската точка на носещото въже в междустълбието до правата, прекарана между две точки, в които е окачено въжето
** стрела на провеса на контактния проводник “fx” – разстоянието между най-ниската точка от контактния проводник до правата, прекарана между точките на окачване на контактния проводник
** междуструнно разстояние “С” – разстоянието между две съседни струни
** дължина на струната “s” – разстоянието между точката, в която струната е монтирана към носещото въже или друг елемент и точката, в която струната се монтира.
 
== Източници ==
Анонимен потребител