Отваря главното меню

Промени

м
тире между година и годишен, годишна
През същата година са оземлени бежанците от Източна Тракия с 40 декара и са им построени шаронски къщи. За развитието на културата в селото се основава 1927 г. читалище "Народна Пробуда" под ръководството на Обрешко Обрешков. Провежда се библиотечна и театрална самодейност. Заслуги за просветната и читалищната дейност има и учителят Рачо Хаджиев.
 
През 1977 г. бе тържествено отбелязана 50 -годишнината на читалищната дейност.
 
През 1940-1941 г. е завършено сегашното училище и се откриват прогимназиални класове.