Разлика между версии на „Грип“

м
тире между година и годишен, годишна
(Замяна на файла „Vaccination_US_Navy.jpg“ с Defense.gov_News_Photo_041028-N-9864S-021.jpg)
м (тире между година и годишен, годишна)
* ''Характеристика на грип В.'' Грипният вирус В не е толкова агресивен като предния и причинява само епидемии без пандемично разпространение. Наблюдават се много по-ниско ниво на грипна заболяемост, по-големи междуепидемични интервали, по-бавна интензивност на епидемичния процес. Той често взима участие в грипни епидемии с причинител грипен вирус А.
* ''Сезонност.'' В България грипните епидемии възникват обикновено през месеците януари и първата половина на февруари. Това може да се обясни с поведението на хората през зимните месеци на годината и снижената резистентност на организма. В световен мащаб грипните епидемии възникват в периода ноември – март в районите с умерен климат, а в тропическите страни липсва проявена сезонност. Като изключение от това правило обаче е грипната пандемия през 1957 г ., преминала през септември – октомври.
* ''Възрастово разпределение.'' През последните години се наблюдава, че боледуват основно деца от 0 до 14 -годишна възраст. По време на пандемии се поразяват хора от всички възрасти.
* ''Влияние на социалния фактор.'' Разпространението на грипа се определя от вида на населените места, наличието на колективи, където се събират повече хора, професията и други. Огромна роля за разсейването на грипа имат транспортните средства. Висока интензивност на епидемичния процес се наблюдава основно в големите градове с висока гъстота на населението.
* ''Антропонозна и [[зооноза|зоонозна]] теория за циркулацията на грипните вируси.''