Разлика между версии на „Рак на гърдата“

м
препратки, правопис, дребни
м (интервал преди запетая)
м (препратки, правопис, дребни)
}}
 
{{обработка|форматиране, препратки}}
{{Медицинско предупреждение}}
 
* Нежно притиснете зърната на всяка гърда между палеца и показалеца си, за да проверите за секрет.
 
Всеки път при сапунисване на гърдите те се масажират и опипват внимателно за новопоявили се бучки, които растат. Ако има нарастваща бучка, трябва веднага да се потърси консултация от специалист - най-добре хирург-мамолог, може и в краен случай гинеколог. Не всяка бучка е рак. Трябва да е ясно, че; диагноза "РАК"рак може да се постави само от хирург от онкология и единствено след т. нар. "тройна„тройна диагностика"диагностика“ - клиничен преглед от хирурга, [[мамография]] от квалифициран рентгенолог и взимане на ТАБ - тънкоиглена аспирационна [[биопсия]]. Ако ТАБ е неубедителна, при сериозни подозрения от прегледа и мамографията, се прибягва до ексцизионна биопсия / (със скалпел/) и изготвяне на [[хистология|хистологични]] препарати, които могат и е препоръчително да се консултират и от втори патолог. [[Тумор]]ите при хистологичното изследване се оказват най-често доброкачествени - [[фибром]], [[фиброаденом]], [[филоден тумор]], [[интрадуктална папилома]]; но има и злокачествени - [[карцином]] или [[сарком]] (много рядко). Карциномът на гърдата противно на всеобщото схващане е лечимо заболяване, защото гърдата е достъпна за самоизследване и ракът може да се „хване“ в ранен стадий, и да се отстрани радикално преди да е дал [[метастаза|метастази]] на други места по тялото (най-често в белия дроб, костите и мозъка).
 
==Стадии на карцинома на гърдата==
* 4 ст. - всякъкъв по-горен стадий на рак с дисеминирани далечни метастази.
 
Когато е диагностициран рак (разумно е веднага да се консултират готовите препарати и с друг онколог), пациентът трябва да бъде представен от лекуващия му към момента лекар и онколога на онкологичен комитет - в него освен хирурга и онколога-хистолог присъства и онколог (химио- или лъчетерапевт). Онкокомитетът издава протокол, с който пациентът се насочва към съответнотосъответния ОДОЗ - областен диспансер за онкологични заболявания (виж [[Онкологични болници и центрове в България]]) с час и ден на явяване за лъче- или химиотерапия, или допълнително хирургично лечение.
 
==Лечение==
 
===Туморна резекция===
Наричана още "съхраняваща„съхраняваща гърдата операция"операция“, туморната резекция отстранява само раковото образувание заедно с част от заобикалящата го здрава тъкан. Обикновено се предхожда или последва от лъче - или химиотерапия. Решението се взема отговорно, ако е подкрепено от предварителна сентинелна биопсия.
 
===Сегментна (парциална) мастектомия===
 
===Тотална (проста, семпла) мастектомия===
приПри тазитози операциявид [[мастектомия]] се отстранява цялата гърда, без да се премахват подмишничните лимфни възли или мускулната тъкан под гърдата.
 
===Модифицирана радикална мастектомия===
 
===Радикална мастектомия===
Този тип хирургично лечение включва премахване на цялата гърда, лимфните възли и мускулите от гръдната стена под гърдата. В днешно време, тази операция / (с отстраняване на мускули/ ) има все по-малко значение, тъй-като е доказано, че радикалната мастектомия има същата преживяемост при по-малка травматичност и странични реакции.
 
Някои странични ефекти на гореизброените методи включват инфектиране или събиране кръв и/или течност на мястото където е извършена манипулацията. Ако са били отстранени и лимфните възли може да има подуване в областта на ръката (лимфедем).
 
===Други видове хирургично лечение===
====аксиларнаАксиларна дисекция и сентинелна биопсия====
Тези интервенции се правят за установяване дали ракът се е разпространил в лимфните възли намиращи се в подмишницата. Някои възли се изследват под микроскоп и тогава се взема решение за по нататъшната терапия. Тези възли се маркират предоперативно с багрило или с радионуклид, който се инжектира перитуморно. По лимфните пътища дрениращи тумора маркерът се натрупва първо в най-близкия, стражеви / (сентинелен/) лимфен възел. Операцията започва с отваряне на аксилата. Възелът се открива визуално или със сонда / (гайгеров брояч/), изважда се и се изследва на "гефрир", при отворена рана. Ако няма туморни клетки - приключва се с органосъхраняваща операция и химиотерапия. Ако има - се отстранява гърдата до фасция и се отстранява цялата аксиларна мастна тъкан, с последвашапоследваща химио- и евентуално лъчетерапия.
 
====Реконструктивни операции====
 
* Адювантна терапия при хормонално-положителни тумори (ER- и/или PgR-положителни)
1.*# При пациенти с нисък риск, които са в менопауза, се провежда петгодишна хормонотерапия с т.нар. ароматазни инхибитори (Анастрозол, Летрозол, Екземестан) или с Тамоксифен.
2.*# При пациенти с междинен риск, които са в пременопауза, се провежда двугодишно лекарствено потискане на функцията на яйчниците с аналог на Рилизинг хормон на лутеинизиращ хормон (ЛХРХ) плюс петгодишен прием на ароматазни инхибитори (Анастрозол, Летрозол, Екземестан) или Тамоксифен.
3.*# При пациенти с междинен риск и с хистологични данни за разсейки в един до три мишнични (аксиларни) лимфни възли, се провеждат 4 цикъла следоперативна химиотерапия.
След приключване на химиотерапията се започва хормонотерапия: (а) при болни в менопауза се провежда петгодишна хормонотерапия с ароматазни инхибитори; (б) при болни в пременопауза се провежда двугодишно лекарствено потискане на функцията на яйчниците с аналог на Рилизинг хормон на лутеинизиращ хормон (ЛХРХ) плюс петгодишен прием на ароматазни инхибитори (Анастрозол, Летрозол, Екземестан) или Тамоксифен.
4.*# При пациенти с висок риск се провеждат от шест до осем цикъла химиотерапия.
При пациенти с HER2-положителни тумори с размер над 1 см лечението с Доцетаксел (Паклитаксел) се комбинира с Трастузумаб.
 
* Адювантна терапия при хормонално-отрицателни тумори (ER- и PgR-отрицателни)
1.*# При пациенти с междинен риск се провежда химиотерапия.
2.*# При пациенти с висок риск се провеждат от 6 до 8 цикъла химиотерпия. При пациенти с HER2-положителни тумори, чийто размер е над 1 см, лечението с Доцетаксел (Паклитаксел) се комбинира с Трастузумаб.
3.*# При пациенти с тройно отрицателен тумор (ER-, PgR- и HER2-отрицателен) се провеждат от 6 до 8 цикъла химиотерпия.
 
=== Терапия при рак с далечни разсейки (метастази) ===
 
* Хормонотерапия при хормонално-положителни тумори (ER- и/или PgR-положителни)<ref>[http://viapontika.com/index.php?page=article&article=160 Мъжките полови хормони подклаждат рака на гърдата], Хормоните и рака на гърдата </ref>
1.*# При пациенти, непровеждали адювантна хормонотерапия, се започва приложение на ароматазен инхибитор (Анастрозол, Летрозол, Екземестан) или Тамоксифен.
2.*# При пациенти, прилагали адювантна хормонотерапия с Тамоксифен, се започва приложение на ароматазен инхибитор (Анастрозол, Летрозол, Екземестан). Ако прогресията на болестта е след свободен интервал над 12 месеца, се продължава с Тамоксифен.
3.*# При пациенти, прилагали ароматазни инхибитори, се започва втора линия хормонотерапия с Фулвестрант.<ref>[http://himioterapia-varna.com Лечение на рак на гърдата, http://himioterapia-varna.com/lechenie.html]</ref>
 
== Вижте също ==