Разлика между версии на „Тънък течен филм“

м
замяна на чужда езикова препратка
м (Робот Добавяне {{без източници}})
м (замяна на чужда езикова препратка)
Под тънък филм се разбира филм, в който приносът на повърхностните сили е съществен. Характерната дебелина на тези филми е от порядъка на 5-50 nm. Формата им е силно анизодиаметрична, със съотношение дебелина: латерални размери от порядъка на 1:10000 и са по принцип неравновесни образувания. Кинетиката на изтъняване и стабилността на течните филми са определящи фактори за стабилността на емулсии и пени. Теорията на течните филми се използва при моделиране на процесите на флотация, стабилността на хранителни и козметични емулсии и др.
 
Тънките течни филми се изследват експериментално чрез [[клетка на Шелудко|клетката]] на [[Шелудко]] и [[:en:Surface forces apparatus|везната]] на [[:en:Jacob Israelachvili|Израелашвили]].
 
Като всяка [[дисперсна система]], тънките течни филми са енергетично неизгодни, а следователно и неустойчиви образувания: оптималната форма на течност в отсъствие на външни сили е тази с минимална повърхност, например сферична [[капка]].
== Сили, действащи в тънък течен филм ==
 
Формата на тънкия филм се поддържа от [[Повърхностно напрежение|повърхностното напрежение]] <math>\scriptstyle \gamma</math>. Всяко отклонение от първоначалната форма на ципата е свързано с образуване на нова повърхност и загуба на енергия, и при прекратяване на външното въздействие, повърхностното напрежение заличава неравностите и филма възвръща първоначалната си форма. Силата, предизвикваща изглаждането на повърхността се нарича [[:en:capillary pressure|капилярно налягане]] p<sub><math>\scriptstyle \gamma</math></sub>.
 
От друга страна, формата на двете повърхности на филма е подложена на постоянно механично въздействие от страна на [[термичните флуктуации]] в системата. Върху всяка флуидна повърхност, флуктуациите възбуждат вълни, наречени [[:en:capillary wave|капилярни флуктуационни вълни]], деформиращи повърхността.
 
Във филмите, в посока нормална на повърхността им, действат още [[повърхностни сили|повърхностните сили]], характеризиращи се с разклинящото налягане <math>\scriptstyle \Pi</math>, дефинирано като разлика в налягането върху повърхността на тънкия филм и налягането в хомогенна течност, от която е изтеглен филма и която се намира в равновесие с него. По дефиниция, положително разклинящо налягане води до отблъскване между двете повърхности на филма, а отрицателно - до привличане. При дадени условия, разклинящото налягане свива или удебелява филма до една равновесна дебелина h*, при която <math>\scriptstyle \Pi</math> = 0. Този филм се нарича неравновесен, и се намира в неустойчиво равновесие.