Конфликт: Разлика между версии

424 байта изтрити ,  преди 4 години
редакция без резюме
м (Робот Добавяне {{без източници}})
Редакция без резюме
*религиозен конфликт
 
В различните речници и енциклопедии понятиетоПонятието „конфликт“ (лат. conflictus – стълкновение, сблъсък, произлиза от „con“ – със и „fligo“ – блъскам) се определя още и чрез сродните му или синонимни понятия: спор, съперничество, единоборство, борба, скандал, несъвместомост, конкуренция, разногласие, противопоставяне на интереси. Конфликт е стълкновението на поне две противоположности.
'''Терминът „конфликт“ произлиза от английския синоним на сблъсък „Conflict“. Той е приложим в мига, в който е констатиран конкретен сблъсък. сблъсък на интереси, действия, наставления, разбирания'''
 
Конфликтологията е сравнително нова, модерна и междудисциплинарна научна област, която изучава различни аспекти на социалните противоречия и стълкновения.
 
В различните речници и енциклопедии понятието „конфликт“ (лат. conflictus – стълкновение, сблъсък, произлиза от „con“ – със и „fligo“ – блъскам) се определя още и чрез сродните му или синонимни понятия: спор, съперничество, единоборство, борба, скандал, несъвместомост, конкуренция, разногласие, противопоставяне на интереси. Конфликт е стълкновението на поне две противоположности.
 
'''Конфликт в ежедневната лексика означава сблъскване на противоположни интереси, стремежи или възгледи'''. Житейското му тълкуване като спор, кавга, скандал се различава съществено от научната му интерпретация.
Според класическата психоанализа (З. Фройд) конфликтите не могат да се избягват, както не може да се предотврати разрушителното им въздействие върху човешката личност. Усилията трябва да бъдат насочени към смекчаване и минимализиране на последиците от тях чрез целенасочени възпитателни въздействия в процеса на социализирането.
 
К. Хорни допущадопуСКа, че възникването на неврозите е пряко обусловено от конфликтите и за преодоляване на проблемните ситуации трябва да се полагат сериозни усилия по посока на хармонизиране на собствената личност в съответствие с изискванията на социалната среда.
 
А. Адлер въвежда понятието психична компенсация, което интерпретира като самозащитна активност, използвана във вид на средство за самоутвърждаване и ефективна защита. Според него трудното детство може да доведе до формиране на определени личностни характеристики като егоцентризъм, невъзможност за съвместна работа с други хора, постоянни усещания за опасност и заплаха.
Анонимен потребител