Разлика между версии на „Юридически факултет (Софийски университет)“

премахната редакция 825566 на 91.134.4.209 (беседа)
(Заместване на съдържанието на страницата с '{{обработка|форматиране}}')
(премахната редакция 825566 на 91.134.4.209 (беседа))
{{обработка|форматиране}}
 
Юридическият факултет на Софийския университет е основан през 1892г., за да отговаря на растящите нужди на младата българска държава от юристи. първата програма на факултета е одобрена 24.08.1892г. Асоциирани лектори са Христо Стоянов (гражданско право), Васил Маринов (наказателно право), Петър Данчев (римско право), Георги Сгурев (наказателно право), Васил Балджиев (история на българското право), Марко Балабанов (римо-византийско право).
През 1902г. Академичният съвет взема решение за основаването на следните 11 катедри: римско право, история на българското и славянското право, държавно и административно право, политическа икономия, наказателно право и наказателен процес, международно публично и международно частно право, философия и енциклопедическо право, гражданско право, търговско право и граждански процес, финансови науки, статистика. Водени са курсове по каноническо право, военно право, съдебна медицина и др.
След интегрирането на Софийския университет и Българската академия на науките са създадени пет сектора във факултета: теория и история на държавата и правото, административно и държавно право, международно право и международни отношения, грацданско право и наказателно право.
През 1993г. е взето решение от Академичния съвет на университета за въвеждане на специалност Международни отношения от учебната 1993/94г.