Разлика между версии на „Комисия за защита на потребителите“

редакция без резюме
КЗП координира три основни информационни системи за обмен на информация в рамките на [[Европейски съюз|ЕС]] по отношение на безопасността на стоките.
 
== Цели на комисията за защита на потребителите за 2017 година ==
== ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА ==
#* Да защитава правата на потребителите и техните икономически интереси.
#* Да намали рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото на потребителите.
#* Да информира своевременно българския бизнес относно нови законови изисквания, с цел да се избегнат нарушения.
#* Да извършва добра комуникация между комисиите с представителите на българския бизнес и останалите страни, които имат отношение към процеса.
#* Да предприема мерки за контрол върху използването на нелоялни търговски практики, включително при пазаруването в интернет и в условията на съвремените начини за комуникация между потребител и търговец.
#* Да осигури максимална потребителска защита чрез добра коордиация между администрацията на КЗП, ангажираните институции и неправителствения сектор на национално и международно ниво.
#* Да препоръчва и предлага добри практики, както и да повишава професионалния капацитет на КЗП чрез участие в европейски проекти в областта на потребителската защита.
 
== Източници ==
<references />
* [https://www.kzp.bg КЗПКомисия за защита на потребителите]
* [http://psc.egov.bg/web/guest ЕДИННОЕдинно ЗВЕНОзвено ЗАза КОНТАКТконтакт РЕПУБЛИКАРепублика БЪЛГАРИЯБългария]
 
== Външни препратки ==
* [https://www.kzp.bg/zakoni-i-reglamenti ЗАКОНИЗакони Ии РЕГЛАМЕНТИрегламенти]