Разлика между версии на „Тахиметрична снимка“

+нов източник
м (Bot: Automated text replacement (-по- +по-))
(+нов източник)
 
==Същност на тахиметричната снимка==
Тахиметрията е [[Геодезия|геодезически метод]] за определяне положението на точки от земната повърхнина чрез [[полярни координати]] в двумерно пространство. Така ако са известни координатите '''x''', '''y''' и надморската височина '''H''' на една опорна точка (например [[Триангулация|триангулачна]] или [[Геодезически полигон|полигонова]]), може чрез пространствена координатна система да се определят радиус вектора, хоризонталния ъгъл и вертикалния ъгъл към визираната точка. Върху равнината на заснимания план или карта, действително измереното разстояние (радиус вектора), се заменя с хоризонталната проекция на този параметър. Така всяка точка от терена, заснета от една опорна точка, се определя със стойностите на хоризонталния ъгъл '''β''', превишението '''h''' и хоризонталното разстояние '''D'''. Всяка работна опорна точка (полигонова точка, геодезическа засечка или триангулачна точка), наричана още работна станция, има своя координатна система и се явява координатно начало за определяне на подробните точки, както за характеризиране на земния релеф, така и за ситуацията върху терена. Ориентацията на работната станция се осъществява чрез визиране към друга известна опорна точка в същата приета координатна система.<ref>{{cite web | title="Работна геодезическа основа" | author="Хр. Дечев, УАСГ" | page=23-26 | url=http://www.uacg.bg/filebank/att_13129.pdf}}</ref>
 
==Математически основи на тахиметричната снимка==
* '''Карнетист''' - записва и проверява данните в тахиметричния карнет;
* '''Фигуранти''' - работници по укрепване и маркиране на опорните точки и работещи с латите.
[[File:Leica-tc1100-geodetic.jpg|thumb|right|250px| Тотална станция Leica-tc1100-geodetic]]
 
==Инструменти за тахиметрична снимка==
Снимачната група е съоръжена с [[Теодолит|тахиметър]] с тринога или тотална измервателна станция, [[отвес]], [[ролетка]], 1-2 жалона, [[Лата (геодезия)|лати]] или отражател - съобразени с типа на тахиметъра, ръчни скици и твърда папка за тях, тахиметрични карнети, [[транспортир]], мащабна [[линийка]], [[молив]]и.
 
Тахиметърът е основният измерителен инструмент. В зависимост от начина на измерване на полярните координати на подробните точки, то инструментите се групират в три групи:
* '''обикновени тахиметри''' - теодолити - тахиметри;
* '''тахиметри - саморедуктори''', които могат да бъдат диаграмни и двуобразни;
* '''електронни''' (електроелектрно-оптични) тахиметри (тотални станции).
 
==Работа на станция==
 
===Операторска работа===
Тахиметричната снимка се извършва от опорните точки създадени, стабилизирани с колче и с известни или изчислени координати и височини. Ръководителят на снимачния екип или оператора обхожда околния на станцията район, определя обектите на заснемане и окомерно или с помощ на информативно замерени характерни точки изчертава подробности в ръчното кроки. Тахиметърът се центрира на работната станция, ориентира се към снимачната мрежа с визиране към други опорни точки и фигурантите, по указания, поставят латите на съответните места. В карнета се записват всички данни - номера на станцията, височина на инструмента, номер на подробната точка, хоризонтален и вертикален ъгъл, отчетите от латата за съответния вертикален ъгъл и отсечката за разстоянието. Вписват се датата на снимката, имената на оператора и карнетиста, вида на инструмента и неговия фабричен номер. Със създаването на ръчната скица и данните от карнета приключва т. нар. ''полска работа''.
 
===Изработка на топографския план===