Разлика между версии на „Уикипедия:Изтриване на страници и файлове“

м
(Премахнат тероризъм на хомосексуалист)
 
Уикипедия е един от най-посещаваните уебсайтове в Интернет и се ранжира на челни позиции в търсачките. Много хора я ползват за отправна точка при търсене на информация и ѝ се доверяват, защото е изградена на [[Уикипедия:Петте стълба|фундаментални принципи]] за [[Уикипедия:Възможност за проверка|истинност]], [[Уикипедия:Неутрална гледна точка|неутралност]], [[Уикипедия:Значимост|значимост]], [[:freedomdefined:Definition/Bg|свободна култура]] и постоянен стремеж към високо качество. Въпреки това, се случва целенасочено или по погрешка да бъдат създавани страници, които по една или друга причина са неподходящи за Уикипедия:
* съдържат глупости, лъжи или измислици;
* нарушават законите за авторското право;
* използват се за спам, реклама, пропаганда или застъпничество от всякакъв вид;
# файл, неотговарящ на политиката на Уикипедия за приемане на файлове;
# повторно създадена страница или повторно качен файл, чието изтриване вече е било обсъдено и прието от общността по [[У:ИОГ|процедурата с обсъждане и гласуване]];
# освен в гореизброените случаи, администраторите имат право да изтриват страници, за които преценят, че очевидно противоречат на някои от установените правила, но само при условие, че изтриването е било поискано или подкрепено от друг редактор с [[Уикипедия:Правила за гласуване|право на глас]]; ако редактор с право на глас, който не е неин създател, оспори изтриването ѝ, администраторите са длъжни незабавно да възстановят изтрита по тази точка страница.
 
 
Тези критерии могат да се променят и допълват при взето решение на общността.<ref name="deletereason"></ref> Ако страницата се предлага за изтриване по други критерии, следва да се използва процедурата с обсъждане и гласуване (вж. по-долу). Единствено изключение представляват [[Уикипедия:Микромъниче|микромъничетата]], които може да бъдат изтрити от администраторите две седмици след обозначаването им с шаблон {{ш2|микромъниче}} ако дотогава статията все още не е била разширена, като по възможност преместват съдържанието в [[Уикиречник]].
:<code><nowiki>{{</nowiki>[[Шаблон:Бързо изтриване|бързо изтриване]]|''Обяснение защо страницата е за бързо триене''}}</code><ref name="commons"></ref>
 
Този шаблон добавя страницата в [[:Категория:Страници за бързо изтриване]], която администраторите следят. Въпреки, че не е задължително, добра практика е заедно с добавянето на шаблона също да бъдат уведомени редакторите със съществени приноси за страницата. Изключение са случаите на явен вандализъм, експерименти извън пясъчника и други от подобен характер. Уведомяването може да стане чрез следното съобщение на беседата на съответните заинтересовани редактори:
:<code><nowiki>{{</nowiki>замест:[[Шаблон:Уведомление-изтриване|узи]]|''Име на страницата''|бързо}} <nowiki>~~</nowiki>~~</code>
 
Преди да извършат самото изтриване, администраторите следва да проверят историята на страницата, както и връзките към нея чрез инструмента [[Специални:Какво сочи насам]] (удобна връзка за всяка конкретна страница има в менюто с инструменти вляво). Възможно е например да има проблем само в последните версии, в който случай се [[Уикипедия:Възвръщане|възвръща]] последната добра версия. Ако страницата все пак бъде изтрита, желателно е връзките към нея да бъдат подходящо актуализирани или също изтрити.
 
==== Оспорване ====
 
Всеки потребител, според когото предложена статия не отговаря на критериите за бързо триене или който има намерение бързо да приведе статията в подходящо за Уикипедия състояние, може да добави шаблона {{ш2|почакай}}, като изложи аргументите си в самия шаблон (например {{ш2|почакай|ще приведа статията в съответствие с изискванията}}) или на съответната беседа. Поставянето на шаблона само по себе си няма стойност без адекватна и добре обоснована аргументация. Възможностите оттук насетне са различни според ситуацията, например:
* да започне обсъждане с редактора, поставил шаблона за бързо изтриване, с цел уточняване на причината за различията в преценката;
* страницата да бъде предложена за бавно изтриване с обсъждане и гласуване;
* да бъдат поставени по-подходящи шаблони, например шаблон {{ш2|обработка}};
* редактор да подобри съдържанието на статията, за да отговаря тя на изискванията.
 
=== Изтриване с обсъждане и гласуване ===