Разлика между версии на „Башкортостан“

редакция без резюме
[[File:Iremel Mount.jpg|thumb|250px|Планината [[Иремел]]]]
=== Географско положение, граници, големина ===
Република Башкортостан е разположена на границата мужду [[Европа]] и [[Азия]] и заема източните покрайнини на Източноеропейската равнина (Предуралие), широката планинска част на Южен [[Урал (планина)|Урал]] и хълмисто-равнинната част на Задуралието (Задуралски пенеплен). На север граничи с [[Пермски край]] и [[Свердловска област]], на изток с [[Челябинска област]], на югоизток, юг и югозапад – с [[Оренбургска област]], на запад – с [[Република Татарстан]], на северозапад – с [[Удмуртия|Република Удмуртия]]. В тези си граници заема площ от 142&nbsp;947 km². От север на юг се простира на 550 km, а от запад на изток – на 430 km.<ref name="bse">{{икона|ru}} [http://bse.sci-lib.com/article011834article102352.html «Большая Советская Энциклопедия» – Република Башкортостан</ref>
 
=== Релеф ===
Западната част на републиката е равниннна, а източната – предимно планинска. В Предуралието ясно се открояват Бугулминско-Белебеевското възвишение (на югозапад), източните части на възвишението Общ Сърт (на юг), Уфимското плато (на североизток) с височини на места до 400 – 500 m и намиращата се между тях, по долината на река [[Белая]] – Долнобелска хълмиста равнина. Източната част на страната се заема от най-високите части на планината Южен [[Урал (планина)|Урал]]. Тук тя има ширина до 150 km и се състои от система от меридионални хребети, като най-висок от тях е хребета Уралтау. В него се намира и най-високата точка на Република Башкортостан връх '''[[Ямантау]] 1638 m'''. На юг хребетите се снижават и постепенно преминават в хълмистото Залаирско плато. В тази част на републиката широко са разпростанени карстовите явления.<ref name="bse"></ref>
 
=== Полезни изкопаеми ===
[[File:Pumpjacks in Ishimbay.jpg|thumb|250px|Помпи за нефт на компанията [[Башнефт]]]]
[[File:Sibay quarry.jpg|thumb|250px|Кариера край [[Сибай]]]]
Република Башкортостан е една от най-богатите територии на Русия, що се отнася до минерални ресурси със залежи на около 3000 вида. Башкортостан е богат на [[нефт]] и е един от основните центрове за добив на нефт в Руската федерация. Други важни природни залежи са на [[природен газ]], [[въглища]], [[желязна руда]], [[манган]], [[хром]], [[олово]], [[волфрам]] и др.<ref name="bse"></ref>
 
=== Климат ===
Климатът на Башкортостан е континентален. Средна януарска температура -14°C (град [[Бирск]]), -14°C (село Кага). Средна юлска температура 16,5°C (село Кага), 20,5°C (село Раевски). Средногодишна температура от 0,3°C (в планините) до 2,8°C (в равнините). Годишната сума на валежите се изменя от 400 – 500 mm в Предуралието, над 500 – 600 mm в планинските части на Южен [[Урал (планина)|Урал]] и около 300 mm в Задуралието. В равнинните части вегетационният период (с температури над 10°C) е 120 – 135 дни, температурната сума 1800 – 2000°C.<ref name="bse"></ref>
 
=== Води ===
Голяма част от равнинните територии на Башкортостан са разположени в зоната на лесостепите и степите с преобладаване на черноземните почви. На север, в Предуралието е подзоната на силно разредените смесени гори, съпроводени със сиви горски и подзолисти почви. В планинските части на страната е ясно изразено поясното зониране: поясът на дъбово-липовите гори върху сиви горски почви; борово-еловите гори върху планински подзолисти почви. Черноземните почви заемат около 34% от цялата територия на страната, сивите горски почви – 35%, подзолистите и планинско подзолистите почви – 5,5%, алувиалните почви – 5,5%, останалите – 18%.
 
Общата територия, покрита с гори е около 62 000 km² – повече от една трета от цялата територия на републиката. Преобладаващите дървесни видове са бреза, иглолистни, липа и явор.<ref name="bse"></ref>
 
== Население ==