Разлика между версии на „Равномощни множества“

редакция без резюме
Две [[Множество|множества]] се наричат '''равномощни''', ако между тях съществува [[биекция]]. Терминът '''мощност (равномощност)''' на множества стой в основата на [[теория на множествата|теорията на монжествата]]. За нея са от интерес само такива свойства на множествата, които зависят от тяхната мощност или от тяхната [[Наредба (Теория на множествата)|нередба]]. Равнмощността е [[релация на еквивалентност]]. Равномощните множества образуват [[клас на еквивалентност|класове на идентичностеквивалентност]], които дефинират понятието [[кардинално число]]. Две крайни множества са равномощни, ако имат еднакъв брой елементи. Под мощност на едно крайно множество се разбира също броят на неговите елементи.
 
Мощността на множеството <math>\mathcal{A}</math> се бележи с:
:<math>\left|\mathcal{A}\right|\,</math>
или с:
:<math>Card(\mathcal{A})\,</math>
 
Примери:
 
Множествата на естествените и на рационалните числа са '''равномощни''', а на естествените и реалните - не, което може да се покаже чрез [[Диагонален метод на Кантор|диагоналния метод на Кантор]].
 
 
[[Категория:Математика]]